دانستنیهای زندگی

 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
 

آموزش و مربیگری : اشتباهی که سازمانها اغلب مرتکب می شوند این است که فرض می کنند تیم ها همانند سایر تیم های پروژه ای هستند. در بررسی صورت گرفته اخیر توسط شبکه نوآوری، نتایج حاکی از آن بود که افراد به طور متوسط 3/7 مورد نوآوری در پروژه ها برحسب سال داشته اند. باوجود این، تنها 21 درصد پاسخگویان در مورد چگونه مشارکت در یک تیم نوآوری آموزش دیده بودند و کمتر از 10درصد آموخته بودند که واقعاً عضوی از یک تیم نوآوری هستند. تعجبی ندارد که بالغ بر 70 درصد از پروژه ها با شکست روبرو می شوند.

نوآوری نیازمند راههای جدیدی برای تفکر و مهارتهای تازه است.
ایجاد یک فرایند یادگیــری و آموزش به روز، به موقع و فعال می تواند کسب نتایج مطلوب به صورت کارا و اثربخش را از تیم های نوآوری تضمین کند، مانند آموختن هر نوع مهارت جدید. صلاحیت نوآوری در طول زمان در حالی که فرد با طرحهای واقعی کار می کند بارور و شکوفـا می شود. مربیگری جزء حیاتی و کلیدی توسعه این صلاحیت است.

سیستم مدیریت ایده ها: بسیاری از طرحهای نوآوری در مرحله اول به صورت نصب در دیوارها و یاجاگرفتن در گوشه کتابخانه متوقف می شوند چرا که مشارکت کنندگان (ایده پردازان) قدرت کافی جهت پیگیری و اجرای آنچه که پیشنهاد کرده اند را ندارند. وجود سیستمی اثربخش که ایده ها را اخذ و تعدیل کرده و افراد را درگیر فرایندهای اجرایی سازد و ارزیابی کند یک جزء اساسی و حیاتی در فرایند نوآوری است. همان طور که وجود حسابداری برای سلامت مالی یک سازمان حیاتی است.

DNA نوآوری
تشخیص بهترین عملکردها، روشی عمومی برای شبیه سازی و بهبود توسعه سازمانی است. باوجود این، چند اشکال در این کار وجود دارد: گاهی اوقات عملکردهای اصلی از یک سازمان به سازمان دیگر منتقل نمی شود و گاهی آنها به خوبی در سازمان دیگر به اجرا در نمی آیند. این مسئله باعث می شود تا افراد متعهد شوند که ما آن را آزمایش و سعی خود را کردیم اما جواب نداد اغلب اوقات، آنها این اشکالات را به مواردی نظیر نوآوری، کیفیت و نظایر آن تعمیم می دهند.

جایگزینی برای تمرکز بر بهترین عملکردها این است که نگاهی بر اصول نوآوری بیندازیم. برای مثال، اگر شما به این مطلب واقف شوید که اکثر سازمانهای خلاق از طریق تیم های چندوظیفه ای فعالیت می کنند، شما می باید تصمیم بگیرید که این کار را در سازمان خود نیـز انجام دهید.

باوجود این، مــی توان فرض کرد که به چندین دلیل (مانند وجود حالت استبدادی در سازمان، سلسله مراتب و ساختار سازمانی)، این عمل با شکست روبرو شود. این ناکامی باید به تشویق تلاشهای نوآوری در آینده منجر شود. اگر شما بر اصول تمرکز می کردید و می دانستید که همکاری در بــروز نوآوری مهم است، سعی می کردید تا راههایی بیابید که همکاری را در جو سازمانی و فرهنگ شما امکانپذیر سازد. آگاهی از اصول زیربنایی بهره وری می تواند به سازمان کمک کند تا شایستگی خود را گسترش دهد، عاملی که از بروز تغییرات نامطلوب در سیستم ها یا فرهنگ به نحوی که اثر معکوس بر توانایی نوآوری سازمان داشته باشد، جلوگیری می کند.

چندین سال قبل، به عنوان بخشی از کار افراد در دانشگاه، تصمیم گرفتیم تا چارچوبی را برای اصول نوآوری ایجاد کنیم. عوامل به دست آمده برای حیات نوآوری مهم هستند، آنها با طرحی که از ما خواستـه شده بود مرتبط بود و به عنوان یک استعاره جهت ایجـاد چارچوب به کار گرفته شد. در نهایت این موارد تحت عنوان DNA نوآوری لقب گرفت. (یک ساختار عمومی، به عنوان یک استعاره و مثالی برای حیات). نتایج به صورت DNA نوآوری مطرح شد که می توان آن را از سایت WWW.THINKSMART.COM دریافت کرد.

DNA نوآوری شامل هشت جزء اساسی عمل کننده است که به عنوان زمینه فرهنگی ایفای نقش می کنند و به وسیله زمینه جهانی احاطه شده اند.

 عوامل عملیاتی عبارتند از:

چالش ؛ نیروی جلوبرنده نوآوری: نوآوری، طبق تعریف به معنای انجام کار به صورت متفاوت، یافتن محدوده های جدید و ریسک کردن است. دلیلی برای تکانهای شدید یک قایق وجود دارد، بینشی که چه کار باید انجام دهیم و یا ترس عمیقی که چیزی تغییر نکند، این یک چالش است. هرچه یک چالش بزرگتر باشد و تعهد به انجام آن از عهده ما بالاتر باشد، تلاشهای نوآوری، انرژی بیشتری می طلبد.

ما معمولاً موارد شگفت انگیزی نظیر فرودآمدن بشر بر روی کره ماه و یا طراحی نقشه ژنی انسان را به عنوان چالـــش در نظر می گیریم اما هر سازمانی می تواند چالشهای نوآوری منحصر به فرد خود را برای پیشرفت آتی مشتریان و کارکنان خود دارا باشد.

استراتژی ها به صورت به هم پیوسته و منسجم شکل نمی گیرد. سرمایه یک شخص، عامل مهمی در جذب مشتریان است مگر اینکه علائق آنها تغییر کند و  رقبا  شروع به برانگیختن آنها به سوی خود کنند. بنابراین، آنها باید مسیر را عوض کنند. گزارش سالیانه 1996 بیان مـــی دارد که بسیاری از فرصتهای تجاری ما دارای عمر کوتاهی هستند. ما باید بسیار سریع حرکت کنیم و آنها را به کار گیریم قبل از آنکه از بین بروند و ناپدید شوند.

تمرکز بر مشتری؛ نیروی هدایت کننده نوآوری: تمامی نوآوران باید برارزش خلاقیت برای ارضای نیاز مشتری تاکید داشته باشند، از آنجایی که مشتری هم داخلی و هم خارجی است. تعامل با مشتریان و فهم نیازهای آنها یکی از بهترین راههای کشف فرصتها و قابلیتهای جدید و انگیزه برای اجرایی ساختن آنهاست.

در شرکت داتکس لوهمودا، تولیدکننده محصولات پزشکی، بخشی از فعالیتهای نوآوری تحت عنوان اکتشاف نامیده می شود. این فعالیتی است که کارکنان را تشویق می کند تا مشاهدات مکرر و منظمی از رفتار مشتریان داشته باشند. روس وارد - مدیر برنامه ریزی - توضیح می دهد هنگامی که افراد سازمان کاربرد محصولات ما را در شرایط واقعی مــــی بینند، می توانند از وضعیت هوشیاری عادی خود گامی فراتر نهند. آنها مشکل و نیازهای مشتری را به گونــــه ای جدید در مـی یابند و یاد می گیرند چگونه به راههای جدیدی بیندیشند.

خلاقیت؛ مغز نوآوری: همه چیز از یک اندیشه آغاز می شود و سازمانهای نوآور دریافته اند که اندیشه ها می توانند از هر جایی برخیزند. این سازمانها به جای تاکید بر مالکیت بر ایده ها، سعی می کنند تا نتایج را مالک شوند. روزی، در سال 1995، متخصصان اندیشمند در واحد اکتشافات و فرصتهای شرکت AT&T شاهد سخنرانـی روسای یک فروشــگاه بودند که مـی گفتند: چه می شد اگر هزینه رفتن (خدمات رسانی) به دوردستها برای ما هیچ بود، این امر موجب شد چندین ایده جدید در مورد آینده سرمایه گذاری بر فرصتهای فواصل دور ایجاد گردید. (امروزه این شرکت در زمینه فناوری مودم و اینترنت فعالیت می کند - م)

ارتباطات؛ شریان حیات نوآوری: جریان آزاد اطلاعات، عقاید و احساسات، شریان حیات نوآوری است. هم زیرساختهای نوآوری و هم حمایت و پشتیبـانی از آن بایستی در سازمانها به وجود آید تا جریان باز اطلاعات تقویت شود. اطلاعات به هنگام، اساس توانمندی است که امکان اخذ تصمیمات عالی را برای مدیران عملیاتی فراهم می سازد.

همکاری؛ قلب نوآوری: نوآوری یک فرایند گروهی است. غذای این فرایند تعامل اطلاعات و قدرت تیمی است. نوآوری به وسیله ساختارها و سیاستهای نامناسب و همچنین سیستم پاداش دهی که تنها به تلاشهای فردی پاداش می دهد دچار شکست می شود. شرکت IBM کد آلفا را در دسترس عموم جهانیان (تا جایی که امکان داشت) قرار داد.

این کار از طریق ایجاد وب سایتی تحت عنوان؛ کار آلفا؛ صورت گرفت. این فرایند همکاری باز، موجب شد تا 200 متخصص فناوری یک همکاری مجازی را در سراسر دنیا ایجاد کنند و کد را ارزیابی کرده و آن را توسعه دهند و علائق بازار را مورد بررسی قرار دهند.

تکمیل؛ عضلات نوآوری: نوآوریهای جدید پروژه هایـی هستند که به صورت موفقیـــــت آمیزی به عنوان عقاید برتر مطرح شدند و با مهارتهای بالا (نظیر تصمیم گیری، زمانبندی، نظارت و اخذ بازخورد) اجرا شدند. سازمانهای نوآور می دانند که جشن موفقیت بخش مهمی از پایان یک پروژه صرفنظر از سطح اهمیت و موفقیت آن است. در سازمان خدمات بهداشتی و پزشکی سیگنا در آریزونا، مدیر برنامه ریزی به کارکنان کمک می کند تا پیشنهادات خود را ارائه، برای آن برنامه ریزی و آن را به صورت پروژه اجرا کنند. البته باید اطمینان کسب کرد که پروژه ها در راستای اهداف و ماموریت اصلی شرکت است.

نظارت و بازنگری؛ نردبان فرایند نوآوری: ارزیابی اهداف و نتایـج و هزینه - منفعت پروژه های جدید، یک اقدام ضروری است. درس گرفتن از نتایج پروژه های موفق و ناموفق بینشی را برای ما ایجاد می کند که بر اساس آن موفقیتهای بعدی امکان پذیر می گردد.

کمپانی نینن که یک شرکت ساختمانی است و اشتیاق زیادی دارد تا تبدیل به یک سازمان یادگیرنده شود، برنامه یادگیری خود را برای یک سال طراحی کرده است. این برنامه نه تنها شامل مواردی است که کارکنان باید بیاموزند بلکه شامل مواردی می گردد که آنها را باید به دیگران بیاموزند.

فرهنگ؛ محدوده ایفای نقش نوآوری: فرهنگ انعکاس رهبری، هنجارها و ارزشها ونمود عینی و قابل دید چگونگی انجام کار و رفتار افراد سازمان با یکدیگر است. فراهم ساختن محیطی که منعطف است، افراد را توانمنـد مــی کند، به ایده های کارکنـــان احترام مـــی گذارد، ریسک را تحمل می کند، برای موفقیتها جشن می گیرد، احترام به کارکنان را سرلوحه کارهای خویش قرار می دهد و تفریحات را تشویق می کند، جهت ایجاد نوآوری ضروری است. فرهنگ از ترکیب 4 عامل پدید می آید:

رهبری - مدل ایفای نقش : ما از رهبران تبعیت می کنیم چرا که باور داریم آنها موقعیت بهتر را در آینده تشخیص می دهند و می دانند چگونه ما را به آنجا هدایت کنند. از همین رو، طبق تعریف، نوآوری سفری به ناشناخته‌هاست ضروری است که سازمانها از رهبران با بینش و با صلاحیت برخوردار باشند.

افراد - منابع : بدیهی است بدون انسانها هیچ چیز رخ نمی دهد. هر سازمانی یک هویت دارد، این هویت ناشی از مهارتها، عقاید، گرایشها و رفتارهای دسته جمعی و مشترک و بیشتر از همه ناشی از ارتباط بین افراد است.

ارزشهای اصلی - زیرساختار نوآوری: اصولی اساسی وجود دارند که زیرساخت هر سازمان را تعریف می کنند. به عنوان نمونه اعتماد، احترام، یادگیری، تعهد، جامع نگری و همکاری. این موارد ساختـاری را برای تصمیـم گیری در کلیه ی سطـوح فراهم مــــی سازد.

ارزشهای نوآوری - چارچوب فکری : علاوه بر ارزشهای اساسی، برخی ارزشها وجود دارند که وضعیت معمول را به پیشرفت و یک پروژه معمولی را به یک کاروکسب جدید بدل می سازند. آزادی عمل، توجه به بینش شهودی افراد و سینرژی تنها برخی عوامل ایده آل هستند که می توانند جادویی برای سازمان نوآور ایجاد کنند.www.zibaweb.com

زمینه - جهان : هیچ چیزی به خصوص نوآوری در خلاء اتفاق نمی افتد، در حالی که روشن است مشتریان عرضه کنندگان مواد اولیه و اقتصاد بر عملکرد روزمره ما تاثیر می گذارد، علاوه بر آن، ما به صورت دوره ای با دولت، اتفاقات جهانی، اجتماعات و فامیل خود در تعامل هستیم. تمامی این تعاملات زمینه فعالیتهای سازمانی از جمله نوآوری است.

اقدامات عملی برای سلامت سیستم نوآوری
1 - هراس را در سازمان خود از بین ببرید. نوآوری به معنای انجام چیزی جدید است، برخی کارها ممکن است به نتیجه نرسند. اگر افراد از شرکت هراس داشته باشند، به افرادی خلاق مبدل نخواهند شد؛

2 - نوآوری را به عنوان جزئی از سیستم ارزیابی عملکرد برای هر شخص مطرح کنید. سازمانها باید از کارکنان خود در پایان دوره ارزیابی سوال کنند که چه نوآوری انجام دادند و تاثیر آن بر کار چه بوده است؛

3 - فرآیند و سیستم نوآوری را مستندسازی کنید به نحوی که هر فرد آن را درک کند و نقش خود را نیز در این فرایند به روشنی دریابد؛

4 - آزادی عمل کافی به کارکنان خود اعطا کنید تا آنها قادر باشند ایده ها و فرصتهای جدید را مطرح و با عوامل درون سازمانی و برون سازمانی همکاری کنند.

5 - اطمینان حاصل کنید تمامی اعضای سازمان استراتژی کلی شرکت را درک کرده اند و همچنین کلیه تلاشهای نوآوری در راستای استراتژی کلی شرکت است، البته سیستم باید به صورتی باشد که ایده های خارج از چارچوب را نیز که مفید به نظر می رسند مدیریت کند؛

6 - به افراد آموزش دهید که محیط را برای روندهای جدید، فناوریهای نوین و تغییرات چارچوبهای فکری مشتریان مورد بررسی و آزمایش قرار دهند؛


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
 

چند عامل شکست نو آوری

در حالی که به احتمال زیاد قادر به محاسبه دقیق درصد شکست نوآوریهای تجاری نیستیم ولی توافق عمومی براین است که می توانیم چنین فرضی را بپذیریم. پس از چندین سال تحقیق و مشاهده، دلایل مشابهی برای به نتیجه نرسیدن نوآوریها به دست آمده است. در اینجا 10 عامل مهم شکست نوآوری ذکر می شود:

نبود فرهنگی که از نوآوری حمایت کند؛
احساس مالکیت نکردن و از آن خود ندانستن سازمان توسط مدیران؛
فقدان یک فرایند گسترده و فراگیر جهت نوآوری؛
 تخصیص ندادن منابع کافی برای این فرایند؛
عدم ارتباط بین پروژه ها و طرحها با استراتژی سازمان؛
صرف نکردن زمان و انرژی کافی برای رفع ابهامات سازمانی؛
ایجادنکردن تنوع در فرایندها (عقاید مختلف و متضاد)؛
توسعه نـدادن ابـزارها و سنجشهـای انـــدازه گیری پیشـرفت؛
عدم وجود مربیان و مدیران توانا در تیم های نوآوری؛
فقدان یک سیستم ایده پرداز مدیریتی.

فرهنگ : فرهنگ به عنوان بستر نوآوری ایفای نقش می کند. در صورتی که فرهنگ حاکم، برای ایده ها و ایده پردازیها ارزش قائل نبوده و به آن ارج ننهد، هر نوآوری قبل از بروز در نقطه خفه می شود. در چنین حالتی، فرهنگ به مانند سیستم ایمنی بدن عمل می کند و وظیفه اش از بین بردن هر تازه وارد است، قبل از آنکه به بدن آسیب برساند. فرهنگ می تواند تغییر یابد اما این تغییر در یک فرایند کند رخ می دهد.

مالکیـت : هنگامی که یک ایـده بزرگ شکل می گیرد، ایده پرداز در صورت دارابودن امکانات، آن را به مرحله اجرا در می آورد. در چنین حالتی مدیر واحد تجاری خود صاحب یک ایده بوده و وقت، منابع کمیاب و بودجه را جهت اجرایی ساختن پروژه جدید به کار گرفته است. اگر چنین مدیری بودجه کافی برای اجرایی ساختن ایده خویش نداشته باشد، معمولاً موفق نمی شود.

مدیران واحدهای تجاری نیازمند این هستند که خریدار ایده های جدید، افراد تازه وارد باشند تا به آنها فرصت اجرایی شدن بدهند.
فرایند : هنگامی که سازمانها تصمیم می گیرند تا نوآوریهای جدید را بپذیرند، اغلب آموزشها، ابزار و تکنیــک هایی را فراهم می بینند.
آنها تیم های نوآوری ایجاد می کنند، جهت برگزاری جلسات طوفان مغزی برنامه ریزی می کنند و در نهایت حدود شش هفته پس از انجام این اقدامات می فهمند که نوآوری کار نمی کند. در جهان امـروز که افـراد با مشغلـــه های زیادی روبرو هستند، اگر بخواهیم از سطوح عملیاتی نتیجه گیری کنیم، نگاه خرد به نوآوری کارایی کافی نخواهد داشت. نوآوری نیازمند فرایندی است که دید افراد را بر چالشهای مهم و درست متمرکز کند و آنها را در یک فرایند سازمانی هدایت کند، نوآوری را تشخیص دهد و ارزیابی کند، به گونه ای که عقاید مناسب به سمت اجرایی شدن به حرکت درآید.

منابع : اغلب اوقات اعضای هیئت مدیره در جایگاه سخنران سالانه اظهار می دارند: ما نیازمند نوآوری بیشتری هستیم و پس از آن به سایر مباحث مورد نظر خویش می پردازند. نوآوری نیازمند صرف زمان، انرژی و منابع مالی است. افراد باید فرصتی را برای فراغت از کار جاری و تفکر در زمینه های موجود و قابلیتهای جدید داشته باشند. آنها همچنین نیازمند مهارتهای جدید و سیستم هایی هستند که اندیشه و همکاری را مورد پشتیبانی قرار دهد. نوآوری امری حیاتی برای بقا در آینده است، اما چنین چیزی به سرمایه گذاری امروز ما در این مورد بستگی دارد.

استراتژی : در جایی که افراد فکر می کنند باید بدون هیچ چارچوبی بیندیشند، مشکل ایجاد می شود. افراد کم کم باور می کنند که هیچ قانونی، هیچ حدومرز و هیچ محدودیتی نباید برای تفکر وجود داشته باشد. این باور با دیدگاه تولیدگرا (تفکر در راستای تولید) در تناقض است و عقاید جدا از هم که هیچ مقصودی را دنبال نمی کند، ایجاد می کند. البته یک در میلیون ممکن است ایده های مولدی نیز پدید آیند اما از لحاظ صرفه اقتصادی توجیه پذیر نخواهند بود.

اگر بخواهیم به گونه ای اثربخش تر عمل کنیم باید بر خلاقیت در داخل محدوده استراتژی تعریف شده سازمان تمرکز کنیم. البته، چنین استراتژی علاوه بر تبیین ماموریت اصلی سازمان باید محیط مناسب و وسیع برای بروز افکار بیشتر در محدوده های مرتبط باشد.

کنکاش همه جانبه: عقاید بیان نشده بسیاری در سازمان وجود دارد که منتظر ظهور هستند. باوجود این، برای یافتن خلاقیتهای جدید و صحیح، سازمانها باید به خلق یک پیشرفت چشمگیر بپردازند. این پیشرفت نیازمند فرایندی است که خارج و داخل، مشتریان، فراهم کنندگان مواد اولیه و رقبا، تغییرات جمعیت شناختی، روندها، محیط اقتصادی، قوانین و مقررات و محیط سیاسی را مورد بررسی قرار دهد. ابداعی که با جلسات طوفان مغزی داخلی انجام می شود هیچگاه به بروز نتایج مفیدی فراتر از محدوده مکانی خویش منجر نخواهد شد.

تنوع و تفاوت : تنوع، تفاوتی است که بین افراد مختلف وجود دارد و اینکه عجب این فکر تا به حال به ذهن من نرسیده بود. در گذشته ای نه چندان دور، تیم های چندوظیفه ای به تنوع و تفاوت منجر می شدند. امروزه، آنها اهمیت سابق را در ایجاد تنوع ندارند و ایجاد تنوع و تفاوت از طریق تمرکز داوطلبانه بر روشهای تفکر مخالف و متفاوت، تجربه های سازمانی، ارائه دیدگاهها و نظرات تخصصــی در مورد یک فرصت یا مسئله چالشی، مورد تاکیـد است. فرایند نوآوری باید شامل همکاری واحدهای وظیفه ای، تمامی جنسیتهـا، ســـــن های مختلف، نژادهای گوناگـون، تمامی روشهای تفکر، همین طور سهامداران، مشتریان، فراهم کنندگان مواد اولیه و رقبا شود.

ابزار و معیارهایی برای اندازه گیری پیشرفت : در یک محیط سالم برای نوآوری، ایده های بیشتری نسبت به آنهایی ارائـه می گردد که مــی توانند اجرایی شوند و به کار آیند. این موضوع می تواند به بار اضافی و بروز اشکال در کار تیم منجر گردد مگر آنکه سازوکاری برای منظم سازی و اولویت بندی ایده ها وجود داشته باشد. ایجاد معیارهایی راهنما برای سنجش قبل از ورود به حالت ایــده پردازی می تواند ابزاری منطقی و عقلایی جهت ارزیابی ایده ها در کنارگذاردن ایده های نامناسب که با معیارها مطابقت ندارند را فراهم سازد.


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
 

زنان و سه نکته طلایی
برای اینکه از نشانه‌های افسردگی رهایی پیدا کنید، می‌توانید این سه نکته طلایی را در زندگی‌تان استفاده کنید:
1ـ به جای اینکه زانوی غم بغل بگیرید و بر حالات ناخوشایند ذهنی‌تان تمرکز کنید، به فعالیت‌های جسمی بپردازید. ورزش کنید، حواستان را به انجام کارهای دیگر پرت کنید و به مهمانی یا گردش بروید.
2ـ اگر بر اثر بارداری دچار افسردگی شده‌اید، تلاش کنید اطلاعات‌تان را درباره شرایط بارداری افزایش دهید و تا حد امکان فعالیت‌هایتان را به اندازه دوران پیش از بارداری ادامه دهید.
3ـ همسران شما بهترین سهم را در حمایت روحی و عاطفی شما دارند. بسیاری از افسردگی‌های زنان در اثر بی‌توجهی اطرافیان و به‌ویژه همسران ایجاد می‌شود، بنابراین حمایت همسران می‌تواند به شما کمک کند تا احساس بهتری داشته باشید.


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
 

توجه به خلق و خو و تفکرات
برای آنکه یک فرد از بروز افسردگی در خود جلوگیری کند این نکته بسیار قابل ملاحظه ای است که باید به آن توجه داشته باشد. این امر می تواند به شما کمک کند تا بخش های گوناگون تاثیرگذار در افسردگی های خود را قبل از آنکه خیلی دیر شود و نتوان برای درمان آن کاری کرد شناسایی کنید.
با استفاده از تکنیک ها و روش های گوناگونی که برای توجه به افکار، رفتار و خلق و خو در افراد وجود دارد شما به آسانی می توانید افکار منفی که منجر به افسردگی در شما می شود را شناسایی کنید و آنها را به دست فراموشی بسپارید. سوال کردن از اطرافیان در مورد رفتار های شخصی هرگز پیش از بروز یک رفتار شما نمی توانید نشانه های افسردگی را در آن شناسایی کنید، اما در عین حال آنهایی که رابطه نزدیک و صمیمی با شما دارند در بیشتر مواقع می توانند نشانه های اولیه افسردگی را در شما دریافت کنند
.
گفتگو با آنها در مورد این مشکل یکی از ارزشمندترین کارهایی محسوب می شود که شما می توانید انجام دهید. صحبت های ساده ای که بین شما و اقوام یا اطرافیانتان رد و بدل می شود می تواند به شما نشان دهد که به چه میزان نشانه هایی از افسردگی در یکی از رفتارهای به خصوص شما وجود داشته است
.
باید توجه داشته باشید که انجام فعالیت های  از پیش تعیین شده برای شناسایی افسردگی از اهمیت بالایی برخوردار است. در برخی مواقع ممکن است شما هیچ گونه نقص یا مشکلی را در خود شاهد نباشید، اما اطرافیان نشانه هایی در شما می بینند که خود از عوامل اصلی در بروز افسردگی به شمار می رود
.
به گفته بسیاری از پزشکان متخصص، برای فردی که به افسردگی مبتلا شده است هیچ چیز بهتر از صحبت کردن با فردی که پیش از این ابتلا به این اختلال را تجربه کرده مفید نخواهد بود. داشتن گوشی شنوا بزرگ ترین کمکی است که شما می توانید از مزایای آن بهره مند شوید. این افراد که روزگاری افسرده بوده اند و هم اکنون درمان شده اند ممکن است در نزدیکی شما و در اقوامتان وجود داشته باشند
.
اگر به دنبال ابتلا به افسردگی شما خلق و خوی بدی پیدا کرده اید و اصلا تمایل نداشته باشید با واقعیت های زندگی، خانواده، کار و ... برای مدت زمان طولانی مواجه شوید. در این میان ممکن است شما در حین اینکه از برخی روش های درمانی استفاده می کنید به فکر خودکشی نیز افتاده باشید
.
اما برای آنکه خطر این بیماری از میزان کنونی فراتر نرود همواره به خاطر داشته باشید که مراجعه به یک پزشک متخصص، تحت درمان قرار گرفتن و مراجعه مستمر به کلینیک های تخصصی می توانید به آسانی کمک کند تا این افکار مخرب از ذهنتان دور شود. در حال حاضر بسیاری از روش های علمی مختلف وجود دارد که می تواند بدون هرگونه عوارضی افسردگی های مختلف را در شما از بین ببرد.

با استفاده از تکنیک ها و روش های گوناگونی که برای توجه به افکار، رفتار و خلق و خو در افراد وجود دارد شما به آسانی می توانید افکار منفی که منجر به افسردگی در شما می شود را شناسایی کنید

 گفتگو با آنهایی که سابقه افسردگی داشته و اکنون درمان شده اند بسیار مهم است و  در مورد این مشکل یکی از ارزشمندترین کارهایی محسوب می شود که شما می توانید انجام دهید


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
 

زنان هدف افسردگی
نیم نگاهی به آمارهای افسردگی در سراسر دنیا بیندازید، خواهید دید که افسردگی در میان زنان بیشتر از آقایان شایع است، برای این بیشتر در خطر بودن دلایلی بسیار گوناگون وجود دارد.
ـ دختران در مقایسه با پسران هم‌سال خود نه تنها از جسارت و صراحت کمتر برخوردارند بلکه در پرسش‌نامه‌هایی که «توانایی رهبر شدن» را می‌سنجند نمره کمتری می‌آورند.
ـ دختران و زنان در مقایسه با پسران و مردان، هنگام افسردگی به مقابله با افسردگی به «نشخوار ذهنی» می‌پردازند. یعنی در طول روز و شب مدام به علائم افسردگی خود توجه می‌کنند و احساسات غم و اندوه و ناامیدی را در ذهن خود مرور می‌کنند که این روش به جای اینکه موجب بهتر شدن خلق و خوی آنان شود، بر افسردگی آنها دامن می‌زند.
ـ زنان کمتر از مردان از خود پرخاشگری فیزیکی و کلامی نشان می‌دهند همچنین در روابط اجتماعی کمتر نقش غالب و محوری را می‌پذیرند. مردان بیشتر عمل‌گرا هستند و زنان حالت‌گرا.


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
 

زنان 60 تا 69 ساله اغلب باور دارند
باور غلط: درست نیست با صحبت کردن درباره افسردگی با دیگران و اعضای خانواده موجب ناراحتی‌شان شوم.
باور درست: صحبت کردن با یک دوست یا یکی از اعضای خانواده در کنار درمان‌های روانشناسی و دارویی به شما کمک می‌کند که با مشکلات راحت‌تر کنار بیایید و زودتر از شر افسردگی رهایی یابید. روانشناسان اعتقاد دارند که زنان در سنین سالمندی از اینکه بیماری افسردگی خود را با اطرافیانشان در میان بگذارند احساس شرمندگی می‌کنند ولی به همین دلیل است که نیاز به حمایت‌های خانوادگی و اجتماعی بیشتری دارند تا با مشکل خود کنار بیایند.


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
 

زنان 45 تا 59 ساله می‌گویند
باور غلط: من دچار افسردگی نشده‌ام، بلکه این عوارض یائسگی است که مرا کمی خسته، کسل و بی‌حوصله کرده است.
باور درست: پروفسور ویوین بارت معتقد است که این هم از آن باورهای غلط رایج در میان زنانی است که در سنین میانسالی افسردگی را تجربه می‌کنند. یائسگی موجب نمی‌شود که شما درمان خود را کنار بگذارید و تمام علائم را به گردن یائسگی بیندازید. یائسگی به‌تنهایی سبب افسردگی نمی‌شود. بنابراین اگر در این سنین این بیماری را تجربه می‌کنید حتماً باید برای درمان آن اقدام کنید و از یک روانشناس یا یک روانپزشک کمک بخواهید نه از متخصص زنان.


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
 

باورهای درست و غلط دختران و  زنان افسرده  و

خود در مانی افسردگی

دکتر گلرخ ثریا :براساس آمارهای انجمن روانشناسی ایران، میزان افسردگی زنان ایرانی 3 تا 4 برابر بیش از حد معمول است.

زنان بیش از مردان دچار افسردگی می‌شوند. تقریبا فقط در کشور آمریکا 12 میلیون زن از افسردگی رنج می‌برند. بسیاری از این زنان اجازه می‌دهند که ناآگاهی و نداشتن اطلاعات کافی درباره مشکلات‌شان، روند بهبودشان را به تاخیر بیندازد. به‌تازگی مطالعه جدیدی در مرکز بین‌المللی سلامت زنان انجام گرفته است که به کسانی که از افسردگی رنج می‌برند، کمک می‌کند دیدگاه‌های خود را نسبت به بیماری‌شان تغییر دهند و به بهبود خود کمک کنند. این مطالعه روی 1200 زن که از افسردگی رنج می‌برند، انجام شده است و نشان می‌دهد که چگونه باید باورهای غلط‌شان را با باورهای درست جایگزین کنند. شما زنان و دختران  ببینید چه باورهای نادرستی درباره افسردگی دارید. فقط اول باید ببینید که در چه گروه سنی جای دارید؟


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
 

زنان 20 تا 44 ساله می‌گویند
باور غلط: من به داروهای ضدافسردگی نیازی ندارم، به کمک دوستانم می‌توانم بر افسردگی خودم غلبه پیدا کنم.
باور درست: شما به چیزی بیش از یک دوست برای غلبه بر افسردگی‌تان نیاز دارید. افراد خانواده شما و دوستانتان به شما کمک می‌کنند که زودتر بهبود پیدا کنید ولی افرادی که از افسردگی شدید رنج می‌برند، لازم است علاوه بر این حمایت‌ها، از روان‌درمانی، جلسات مشاوره و حتی داروهای ضدافسردگی استفاده کنند. پروفسور ویوین بارت از دانشگاه پزشکی
UCI معتقد است که تمام این عوامل در کنار هم شما را به زندگی عادی و روزمره بازمی‌گردانند.


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
 

26ـ وقتی‌ عصبانی‌ هستید، عصبانیت‌ خود را با یک‌ فعالیت‌ بدنی‌ بیرون‌ بریزید.

 27ـ از پرخوری‌ پرهیز نموده‌ و وزن‌ خود را در حد متناسبی‌ حفظ‌ نمایید.

 28ـ هرگز در اختلافات‌ دیگران‌ مداخله‌ نکنید، مگر در فرصتهای‌ مناسب‌ و در محیط‌ آرام‌ و آنهم‌ صرفاً برای‌ رفع‌ اختلافات‌ طرفین‌.

 29ـ مشکلات‌ عاطفی‌ خود را در سینه‌ دفن‌ نکنید، اگر درد دلی‌ دارید با افراد مورد اعتماد به‌ درد دل‌ بپردازید تا موجب‌ تسلی‌ خاطر و آرامش‌ شما گردد.

 30ـ حتی‌الامکان‌ هر مشکل‌ را حل‌ شده‌ تصور کنید و در فرصتهای‌ مناسب‌ در حل‌ آنها بکوشید تا از بروز هیجانات‌ در امان‌ باشید.

31ـ اگر در آنِ واحد با چند مشکل‌ مواجهید بهتر است‌ آنها را یک‌ به‌ یک‌ حل‌ کنید.

 32ـ از مراقبتهای‌ پزشکی‌ غافل‌ نباشید.

 33ـ برای‌ انجام‌ کارهای‌ روزمره‌ برنامه‌ریزی‌ صحیحی‌ داشته‌ و از عجله‌ کردن‌های‌ بی‌ مورد بپرهیزید..


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
 

21ـ هفته‌ای‌ یک‌ بار استراحت‌ نموده‌ و سالی‌ یک‌ ماه‌ نیز به‌ گردش‌ و تفریح‌ بپردازید.

 22ـ ورزش‌ و استنشاق‌ در هوای‌ آزاد و پاک‌ را فراموش‌ نکنید.

 23ـ به‌ سوی‌ طبیعت‌ بروید، زیبایی‌های‌ طبیعت‌ را ببینید، به‌ آنها بیندیشید و به‌ خوبی‌ها فکر کنید.

 24ـ برای‌ انجام‌ کارهای‌ فکری‌ جای‌ راحت‌ و خلوتی‌ را انتخاب‌ کنید.

25ـ از داد و فریاد بیهوده‌ خودداری‌ کرده‌ و در مقابل‌ مسایل‌ روزمره‌ خونسردی‌ خود را حفظ‌ نمایید.


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
 

16ـ انعطاف‌پذیر باشید و در برابر رفتار دیگران‌ گذشت‌ را هرگز فراموش‌ نکنید.

17ـ از مبارزه‌ و مواجهه‌ با مشکلات‌ زندگی‌ هرگز ناامید نشوید.

 18ـ رفتاری‌ متناسب‌ با سن‌ و شخصیت‌ خود داشته‌ باشید.

 19ـ به‌ اندازه‌ کافی‌ استراحت‌ نمایید و از شب‌ زنده‌داری‌ خسته‌کننده‌ بپرهیزید.

 20ـ در حد اعتدال‌ غذا بخورید و تغذیه‌ سالمی‌ داشته‌ باشید.


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
 

11ـ توقع‌ بی‌ جا و بی‌ مورد نداشته‌ باشید.

 12ـ از تلقینات‌ سوء و ناهنجار اجتناب‌ کنید.

 13ـ از سوء ظن‌ جداً بپرهیزید.

14ـ واقع‌ بین‌ و خوشبین‌ باشید.

۱5ـ از آنچه‌ انسان‌ را زیاد هیجان‌ زده‌ می‌کند بپرهیزید.


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
 

6ـ امیال‌ و آرزوهای‌ خود را کنترل‌ کنید.

7ـ با همه‌ افراد به‌ ویژه‌ با خانواده‌ و بستگان‌ خود با احترام‌ رفتار کنید و هرگز درصدد توهین‌ و تحقیر کسی‌ نباشید.

 8ـ خندان‌ و گشاده‌رو باشید.

9ـ به‌ شیوه‌ای‌ واقع‌بینانه‌ عمل‌ کنید و از اوهام‌ و خرافات‌ برحذر باشید.

 10ـ حسود و کینه‌توز نباشید و از حسرت‌ بپرهیزید.


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
 

١ـ نسبت‌ به‌ ادامه‌ زندگی‌ هرگز بی‌علاقگی‌ نشان‌ ندهید.

2ـ فعالیت‌ اجتماعی‌ خود را با تحمل‌ بدنی‌ خود متناسب‌ کنید.

3ـ در مقابل‌ مصائب‌ سخت‌ و ناگوار مقاوم‌ بوده‌ و هرگز سستی‌ از خود نشان‌ ندهید.

4ـ متکی‌ به‌ خود و خدای‌ خود باشید.

5ـ در تمام‌ کارها توکل‌ بر خدا کنید و با انجام‌ فرایض‌ دینی‌ همیشه‌ به‌ یاد خدا باشید که‌ این‌ امر در فرو نشاندن‌ بسیاری‌ از هیجانات‌ این‌ جهان‌ مادی‌ و معطوف‌ نمودن‌ ذهن‌ به‌ جهان‌ ابدی‌ بسیار مؤثر است‌.


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
 

اصولی برای  بهداشت روان (افراد ناامید،مضطرب،افسرده نگران نباشید)

بهداشت روانی

 

فردی‌ از نظر روانی‌ سالم‌ است‌ که‌ بتواند از وضعیت‌ و موقعیت‌ اجتماعی‌ خود استفاده‌ نموده‌، از عهده‌ وظایف‌ محوله‌ به‌ خوبی‌ برآمده‌ و از انجام‌ آن‌ احساس‌ رضایت‌ و خرسندی‌ نماید. بنابراین‌ اگر ما دارای‌ روانی‌ سالم‌ هستیم‌ باید از بروز فشارهای‌ مختلف‌، دلهره‌، ترس‌ بیهوده‌، تنش‌های‌ عصبی‌، خستگی‌ها و ناراحتی‌ها در زندگی‌ خود پرهیز کنیم‌ و در برابر ناامیدی‌ها، شکستها و پیشامدهای‌ غیرمنتظره‌ نیز هرگز سستی‌ از خود نشان‌ ندهیم‌ زیرا در هر حال‌ زندگی‌ و طبیعت‌ دارای‌ قوانینی‌ است‌ که‌ تمام‌ آنها مورد پسند ما نیست‌. با توجه به نکات ذیل به یک موفقیت نسبی دست خواهید یافت .به‌ طور مثال‌ تعداد کمی‌ از آرزوهای‌ جوانی‌ صورت‌ حقیقت‌ به‌ خود می‌گیرد، چیزی‌ که‌ در این‌ میان‌ بسیار مهم‌ است‌ طرز برخورد افراد با مشکلات‌ زندگی‌ است‌ و بهداشت‌ روانی‌ هر شخص‌ مربوط‌ به‌ این‌ طرز برخورد می‌باشد. ممکن‌ است‌ هیجانات‌ و فشارهای‌ روحی‌ در زندگی‌ روزمره‌ باعث‌ بروز بیماریهای‌ متعدد در ارگانهای‌ مختلف‌ بدن‌ گردیده‌ و لازم‌ است‌ از آنها پیشگیری‌ به‌ عمل‌ آید، لذا رعایت‌ اصولی‌ در پیشگیری‌ از این‌ امر مهم‌، فوق‌العاده‌ حائز اهمیت‌ است‌.


 
comment نظرات ()

 
خرما
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
 

خرماwww.zibawe.com

خرما غذایی پر انرژی و به راحتی قابل نگهداری است.میزان پروتئینوچربی موجود در گوشت خرما بسیار کم است و چربی,بیشتر در منطقه ی پوست آن متمرکز شده و اهمیت آن در نگهداری و محافظت از میوه از لحاظ فیزیولوژیکی بیشتر از ارزش تغذیه ای آن است.در خرما بین 1 تا3درصد پروتئین یافت می شود اما به دلیل کم بودن اسیدهای آمینه ی موجود در آن,نمی توان از خرما به عنوان منبع تغذیه ای پروتئین استفاده کرد.با وجود داشتن انواع ویتامین های آ,ب6,ب3 و فولات و همچنین مقدار قابل ملاحظه ای پتاسیم,بیشترین اهمیت تغذیه ای خرما نقش آن در تامین فیبر غذایی است.طبق نظر حکمای طب سنتی جوشانده ی50 گرم خرما در یک لیتر آب,شربت بسیار موئثری برای رفع خشونت و نرم کردن سینه است.به علاوه خرما برای درمان فلج,پارکینسون,تقویت کلیه,نرم کردن مفاصل و رفع کمر درد مفید است.در کشور هندوستان از صمغ درخت خرما برای درمان اسهال و معالجه ی بیماری های مجاری تناسلی و ادراری استفاده می شود و از میوه ی خرما بدون هسته, برای نرم کردن سینه و به عنوان ملین و همچنین بهبود آسم و ناراحتی های سینه و رفع سرفه بهره می برند.سایر فواید خرما شامل کمک به خون سازی(به دلیل داشتن فولات)و درمان سنگ مثانه می باشد.خرما به دلیل داشتن مقدار زیادی منیزیم در پیشگیری از سرطان نقش موثری دارد. تحقیقات نشان می دهند که میزان ابتلا به انواع سرطان در افراد ساکن نواحی خرما خیز جهان کمتر است.


 
comment نظرات ()

 
نقش شام خوردن در لاغری
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
 

نقش شام خوردن در چاقی و لاغری

 امروزه ثابت شده است که ریشه اصلی چاقی در پر خوری و مصرف غذا های پر کالری نیست,بلکه علل اصلی آن ترکیباتی هستند که آن غذا ها را تشکیل می دهند. غذا های ما مخلوطی از سه ماده ی انرژی زا می باشند.کربوهیدرات ها,چربی ها و پروتئین ها.در میان این سه ماده حیاتی انرژی زا,چربی ها و پروتئین ها چاق کننده نیستند.کربوهیدرات ها هم به دو دسته تقسیم می شوند.کربوهیدرات های بد و کربوهیدرات های خوب.کربوهیدرات های خوب به آن دسته از مواد غذایی قندی گفته می شود که گلیکمی ایندکس آن ها بین رقم های 1 تا 50 است. یعنی آن ماده ی غذایی تا 50 درصد قدرت گلوکز را بالا می برد و به همان نسبت انسولین از لوزالمعده ترشح می شود و به قند خون می ریزد.رقم گلیکمی ایندکس بین 50 تا 100 قند خون را بسته به مقدار کربوهیدرات های بد خیلی بالا می برد.ما می توانیم غذا های مصرفی خود را به سه قسمت تقسیم کنیم: 1-غذا هایی با گلیکمی ایندکس خیلی بالا که قند خون را خیلی بالا می برند, 2-غذا هایی با گلیکمی ایندکس متوسط که قند خون را کمتر بالا می برد, 3-غذا هایی با گلیکمی ایندکس خیلی پایین که بر روی قند خون تاثیری ندارند. آن چه مسلم است این که هر چه بیشتر قند خون از طریق غذا های مصرفی بالا برود به همان نسبت هم انسولین به خون ریخته می شود و یا بر عکس اگر غذا های مصرفی تاثیر چندانی در بالا رفتن قند خون نداشته باشند به همان نسبت انسولین بسیار کمی به خون ریخته می شود و یا اصلا به خون ریخته نمی شود.برای مبارزه با چاقی باید سعی کنیم از غذا هایی استفاده کنیم که زیاد انسولین طلب نباشند. چرا که انسولین چاق کننده است در حالی که هورمون های دیگر مانند گلوکاگرل هورمون های لاغر کننده هستند.اگر ما لوزالمعده و یا پانکراس را دائما تحریک کنیم و مرتبا سبب ترشح انسولین به خون شویم,باید بدانیم که انسولینی که به خون ریخته می شود در حدود 4 ساعت در خون می چرخد. انسولین هورمونی است که اگر زیاد در خون ریخته شود دیگر به جا و محل تولیدی اول خود بر نمی گردد.این هورمون در خون اعمال فیزیولوژی بسیار مهمی را انجام می دهد. از جمله این که سبب حمل قند های موجوددر خون (گلوکز) تا سلول های بدن به منظور تولید انرژی می شود و اگر هنوز هم قند خون زیاد باشد آن ها را در کبد به صورت گلیکوژن در می آورد و اگر باز هم قند خون زیاد باشد به ساختن گلیکوژن ادامه می دهد و سپس آن ها را در ماهیچه ها ذخیره می کند.گلیکوژن های ذخیره شده در کبد و ماهیچه ها ظرفیت تا بیشتر از 500 گرم را ندارند.این گلیکوژن ها ذخیره های گلوکز هستند که به صورت امانت و موقتی در آن جا ذخیره شده اند.در موقع نیاز,گلیکوژن باید به گلوکز تبدیل شود و قند خون را بالا ببرد.این عمل را هورمون دیگری از لوزالمعده و یا پانکراس به نام آل هورمون گلوکاگرل به عهده دارد.گلوکاگرل وقتی به خون ریخته می شود که قند خون به صورت هیپو در بیاید و انسولین هم در خون موجود نباشد.فراموش نکنیم که مقدار قند خون در یک میزان معین ثابت می ماند و از نظر ژنتیکی ثابت شده است که این میزان 1گرم در یک لیترخون است. ثابت ماندن مقدار قند خون در خون یکی از مهم ترین اعمال فیزیولوژیکی بدن است که خداوند متعال آن را تعیین کرده است تا از این طریق غذای مغز دائما تامین شود. مغز انسان در مدت 24 ساعت در حدود 100 گرم قند و یا گلوکز را از خون گرفته و مصرف می کند. در نتیجه این 100 گرم قند باید خیلی سریع جانشین شود.www.zibawe.com

دو عضو مهم دیگر بدن نیز همانند مغز انرژی خود را فقط از قند خون تامین می کنند,یکی کلیه و دیگری سلول های قرمز خون.این دو عضو مهم بدن دائما انرژی خود را از قند خون می گیرند و در سطح قند خون تاثیر می گذارند.حال با توجه به این مطالب سوالی مطرح می شود که آیا شام خوردن عامل اصلی چاقی محسوب می شود و اگر اینطور است چطور می توان گرسنه خوابید! ای کاش به جای شام بیشتر به صبحانه خوردن اهمیت می دادیم.در حال حاضر اکثریت بچه های محصل بدون صبحانه به مدرسه می روند.منظور از شام نخوردن این نیست که اصلا شام نخورید و گرسنه بخوابید,بحث اصلی ما روی شام خوردن در وقت مناسب شب است.چرا که متاسفانه در کشور ما اکثر خانواده ها در ساعات پایانی شب شام صرف می کنند.دانشمندان طی تحقیقات زیادی به این نتیجه رسیده اند که مصرف غذا در دیر هنگام سبب بالا رفتن وحشتناک قند خون می شود. قدم اول برای رهایی از چاقی آن هم برای همیشه و داشتن اندام متناسب این است که به هر نحوی که شده نوشابه های شیرین و آرد سفید را تا جایی که امکان دارد از برنامه غذایی خود حذف کنیم.این مواد قند خون را به طور وحشتناکی بالا می برند و سبب ترشح انسولین می شوند. در حقیقت این قند یا آرد سفید نیست که منجر به بروز چاقی می شود بلکه عامل اصلی آن همان انسولین است که در خون می چرخد. هورمون انسولین تنها هورمونی است که به هورمون آنابول(anabole) معروف است یعنی هورمون چاقی.در مقابل هورمونی وجود دارد که به هورمون کاتابول(katabole) معروف است که همان هورمون لاغری است.هورمون های لاغری عبارتند از گلوکاگون که رغیب سر سخت انسولین می باشند و جایگاه آن در کنار سلول های ترشح کننده انسولین در جزایر لانگرهانس است.یکی دیگر از هورمون هایی که دشمن واقعی هورمون انسولین است هورمون زوماتوتروپین است که از قسمت جلوی هیپوفیز ترشح شده و به خون می ریزد.این هورمون که مخفف آن sth است در صورتی به خون می ریزد که اولا انسان خواب باشد و دیگر این که انسولین در خون نباشد.این هورمون به اصطلاح شب کار است و این هورمون وقتی ترشح می شود که هورمون ملاتونین باعث خواب فرد شده باشد .عمل اصلی این هورمون موثر در رشد بچه ها بوده و در بزرگسالان باعث ذوب چربی ها (لاغری) می باشد.این هورمون شب کار چربی ها را از لابه لای ماهیچه های اطراف قلب و کلیه ها آزاد می کند.در این صورت ماهیچه ها بهتر رشد کرده و کار ترمیم سلول ها به راحتی صورت می گیرد.


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
 

نقش شام خوردن در چاقی و لاغری

 امروزه ثابت شده است که ریشه اصلی چاقی در پر خوری و مصرف غذا های پر کالری نیست,بلکه علل اصلی آن ترکیباتی هستند که آن غذا ها را تشکیل می دهند. غذا های ما مخلوطی از سه ماده ی انرژی زا می باشند.کربوهیدرات ها,چربی ها و پروتئین ها.در میان این سه ماده حیاتی انرژی زا,چربی ها و پروتئین ها چاق کننده نیستند.کربوهیدرات ها هم به دو دسته تقسیم می شوند.کربوهیدرات های بد و کربوهیدرات های خوب.کربوهیدرات های خوب به آن دسته از مواد غذایی قندی گفته می شود که گلیکمی ایندکس آن ها بین رقم های 1 تا 50 است. یعنی آن ماده ی غذایی تا 50 درصد قدرت گلوکز را بالا می برد و به همان نسبت انسولین از لوزالمعده ترشح می شود و به قند خون می ریزد.رقم گلیکمی ایندکس بین 50 تا 100 قند خون را بسته به مقدار کربوهیدرات های بد خیلی بالا می برد.ما می توانیم غذا های مصرفی خود را به سه قسمت تقسیم کنیم: 1-غذا هایی با گلیکمی ایندکس خیلی بالا که قند خون را خیلی بالا می برند, 2-غذا هایی با گلیکمی ایندکس متوسط که قند خون را کمتر بالا می برد, 3-غذا هایی با گلیکمی ایندکس خیلی پایین که بر روی قند خون تاثیری ندارند. آن چه مسلم است این که هر چه بیشتر قند خون از طریق غذا های مصرفی بالا برود به همان نسبت هم انسولین به خون ریخته می شود و یا بر عکس اگر غذا های مصرفی تاثیر چندانی در بالا رفتن قند خون نداشته باشند به همان نسبت انسولین بسیار کمی به خون ریخته می شود و یا اصلا به خون ریخته نمی شود.برای مبارزه با چاقی باید سعی کنیم از غذا هایی استفاده کنیم که زیاد انسولین طلب نباشند. چرا که انسولین چاق کننده است در حالی که هورمون های دیگر مانند گلوکاگرل هورمون های لاغر کننده هستند.اگر ما لوزالمعده و یا پانکراس را دائما تحریک کنیم و مرتبا سبب ترشح انسولین به خون شویم,باید بدانیم که انسولینی که به خون ریخته می شود در حدود 4 ساعت در خون می چرخد. انسولین هورمونی است که اگر زیاد در خون ریخته شود دیگر به جا و محل تولیدی اول خود بر نمی گردد.این هورمون در خون اعمال فیزیولوژی بسیار مهمی را انجام می دهد. از جمله این که سبب حمل قند های موجوددر خون (گلوکز) تا سلول های بدن به منظور تولید انرژی می شود و اگر هنوز هم قند خون زیاد باشد آن ها را در کبد به صورت گلیکوژن در می آورد و اگر باز هم قند خون زیاد باشد به ساختن گلیکوژن ادامه می دهد و سپس آن ها را در ماهیچه ها ذخیره می کند.گلیکوژن های ذخیره شده در کبد و ماهیچه ها ظرفیت تا بیشتر از 500 گرم را ندارند.این گلیکوژن ها ذخیره های گلوکز هستند که به صورت امانت و موقتی در آن جا ذخیره شده اند.در موقع نیاز,گلیکوژن باید به گلوکز تبدیل شود و قند خون را بالا ببرد.این عمل را هورمون دیگری از لوزالمعده و یا پانکراس به نام آل هورمون گلوکاگرل به عهده دارد.گلوکاگرل وقتی به خون ریخته می شود که قند خون به صورت هیپو در بیاید و انسولین هم در خون موجود نباشد.فراموش نکنیم که مقدار قند خون در یک میزان معین ثابت می ماند و از نظر ژنتیکی ثابت شده است که این میزان 1گرم در یک لیترخون است. ثابت ماندن مقدار قند خون در خون یکی از مهم ترین اعمال فیزیولوژیکی بدن است که خداوند متعال آن را تعیین کرده است تا از این طریق غذای مغز دائما تامین شود. مغز انسان در مدت 24 ساعت در حدود 100 گرم قند و یا گلوکز را از خون گرفته و مصرف می کند. در نتیجه این 100 گرم قند باید خیلی سریع جانشین شود.www.zibawe.com

دو عضو مهم دیگر بدن نیز همانند مغز انرژی خود را فقط از قند خون تامین می کنند,یکی کلیه و دیگری سلول های قرمز خون.این دو عضو مهم بدن دائما انرژی خود را از قند خون می گیرند و در سطح قند خون تاثیر می گذارند.حال با توجه به این مطالب سوالی مطرح می شود که آیا شام خوردن عامل اصلی چاقی محسوب می شود و اگر اینطور است چطور می توان گرسنه خوابید! ای کاش به جای شام بیشتر به صبحانه خوردن اهمیت می دادیم.در حال حاضر اکثریت بچه های محصل بدون صبحانه به مدرسه می روند.منظور از شام نخوردن این نیست که اصلا شام نخورید و گرسنه بخوابید,بحث اصلی ما روی شام خوردن در وقت مناسب شب است.چرا که متاسفانه در کشور ما اکثر خانواده ها در ساعات پایانی شب شام صرف می کنند.دانشمندان طی تحقیقات زیادی به این نتیجه رسیده اند که مصرف غذا در دیر هنگام سبب بالا رفتن وحشتناک قند خون می شود. قدم اول برای رهایی از چاقی آن هم برای همیشه و داشتن اندام متناسب این است که به هر نحوی که شده نوشابه های شیرین و آرد سفید را تا جایی که امکان دارد از برنامه غذایی خود حذف کنیم.این مواد قند خون را به طور وحشتناکی بالا می برند و سبب ترشح انسولین می شوند. در حقیقت این قند یا آرد سفید نیست که منجر به بروز چاقی می شود بلکه عامل اصلی آن همان انسولین است که در خون می چرخد. هورمون انسولین تنها هورمونی است که به هورمون آنابول(anabole) معروف است یعنی هورمون چاقی.در مقابل هورمونی وجود دارد که به هورمون کاتابول(katabole) معروف است که همان هورمون لاغری است.هورمون های لاغری عبارتند از گلوکاگون که رغیب سر سخت انسولین می باشند و جایگاه آن در کنار سلول های ترشح کننده انسولین در جزایر لانگرهانس است.یکی دیگر از هورمون هایی که دشمن واقعی هورمون انسولین است هورمون زوماتوتروپین است که از قسمت جلوی هیپوفیز ترشح شده و به خون می ریزد.این هورمون که مخفف آن sth است در صورتی به خون می ریزد که اولا انسان خواب باشد و دیگر این که انسولین در خون نباشد.این هورمون به اصطلاح شب کار است و این هورمون وقتی ترشح می شود که هورمون ملاتونین باعث خواب فرد شده باشد .عمل اصلی این هورمون موثر در رشد بچه ها بوده و در بزرگسالان باعث ذوب چربی ها (لاغری) می باشد.این هورمون شب کار چربی ها را از لابه لای ماهیچه های اطراف قلب و کلیه ها آزاد می کند.در این صورت ماهیچه ها بهتر رشد کرده و کار ترمیم سلول ها به راحتی صورت می گیرد.


 
comment نظرات ()

 
راههای کم خوری
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
 

چند راه کار برای کم خوری

اگر می‌خواهید وزن خود را کاهش دهید سعی کنید در بشقاب‌های کوچک غذا بخورید. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد استفاده از ظرف و قاشق کوچکتر به کم‌خوری کمک می‌کند.

به گزارش رویترز هلث از نیویورک: استفاده از بشقاب و قاشق کوچکتر به کنترل بهتر میزان غذای مصرفی کمک می‌کند.

دکتر "بریان وانسینک" از دانشگاه "کورنل" و همکارانش افزودند: افرادی که درصددکاهش وزن هستند باید از بشقاب و قاشق کوچکتر استفاده کنند. این در حالی است که افرادی که می‌خواهند وزن اضافه کنند مانند سالمندان یا کسانی که سوء تغذیه دارند را می‌توان به استفاده از بشقاب و قاشق بزرگتر ترغیب کرد.

در یک مطالعه محققان دریافتند نوجوانان در لیوان‌های بلند و باریک نسبت به لیوان‌های کوتاه و پهن ‪ ۷۷درصد کمتر آب میوه می‌ریزند. وانسینک و گروه وی برای بررسی این موضوع ‪ ۸۵کارشناس تغذیه از جمله استادان دانشگاه، کارمندان و دانش آموختگان یک دانشگاه بزرگ آمریکا را که در یک برنامه تفریحی بستنی خوری شرکت کرده بودند، مورد مطالعه قرار دادند. به این افراد بطور تصادفی کاسه و قاشق‌های بستنی خوری بزرگ و کوچک داده شد و به آنها اجازه داده شد خودشان در ظرفشان بستنی بریزند. سپس مقدار بستنی را که این افراد خوردند وزن شد و هم زمان پرسشنامه کوتاهی را پر کردند که در آن در مورد مقدار بستنی که خورده بودند و تفاوت اندازه قاشق و ظرف مورد استفاده در تحقیق با ظروفی که معمولا مورد استفاده قرار می‌دهند از آنها سوال شد.

در این مطالعه دیده شد افرادی که کاسه‌های بزرگتری داشتند بدون اینکه خود بدانند‪ ۳۱درصد بیشتر از افرادی که ظرف کوچکتری داشتند بستنی خوردند.

همچنین بدون توجه به اندازه کاسه، افرادی که قاشق‌های بزرگتری داشتند ۱۴/۵درصد بیشتر بستنی خوردند. تقریبا همه بزرگسالان یعنی ‪ ۸۲تا ‪ ۸۵درصد تمام بستنی خود را خوردند. در مجموع، افرادی که کاسه و قاشق‌های بزرگی داشتند نسبت به افرادی که کاسه و قاشق‌های کوچکتری داشتند‪ ۵۷درصد بیشتر بستنی خوردند. حتی این افراد شامل کارشناسان تغذیه معمولا از اینکه غذای بیشتری برای خود می‌کشند، آگاهی ندارند.

به گفته "وانسینک و همکارانش"، بر اساس این یافته‌ها "بیماران چاق برای کم خوردن می‌توانند در خانه از بشقاب و قاشق کوچکتر استفاده کنند. محققان در نتیجه‌گیری اعلام کردند: افرادی که سوء تغذیه دارند استفاده از بشقاب و قاشق‌های بزرگتر به افزایش مصرف غذای آنها کمک می‌کند


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
 

درمان افسردگی های خفیف تا متوسط با زعفرانw

نتایج مطالعات پژوهشگران نشان می دهد که گیاه زعفران همانند داروی معروف " ایمی پرامین " دارای خواص ضد افسردگی است .

بر اساس نتایج یک تحقیق ، مصرف زعفران به میزان 30 میلی گرم در روز ، اثرات ضد افسردگی قابل توجهی در بیماران افسرده با شدت ضعیف تا متوسط دارد .

بنا به گفته یکی از پژوهشگران ، در طب سنتی ایران از زعفران به عنوان یک عامل تقویت کننده روحیه و نشاط آور یادآور شده است . وی اظهار داشته است که 30 درصد از افراد بالغ به طور طبیعی با یک دوره افسردگی مواجه اند و میزان ابتلا به افسردگی در زنان حدود 2 تا 3 برابر بیشتر از مردان  است .

افسردگی نتیجه تغییرات بیوشیمیایی مغز است و یکی از بیماریهای شایع در بالغین محسوب می شود .


 
comment نظرات ()

 
راههای ارتقائ عزت نفس
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
 

هفت راه برای ارتقاء عزت نفس

اگراز احساس بد داشتن نسبت به خود خسته شده اید،7 استراتژی عملی زیر می تواند به شما برای بالا بردن عزت نفس کمک کند.

1-
به گذشته فکرکنید، به زمانی که برای اولین بار کاری جدید و نو انجام دادید
.

یاد گرفتن نکات جدید غالبا با حالات عصبی، عدم اعتقاد به خود و استرس بالا همراه است، همه این احساسات اجزا ضروری فرایند یادگیری هستند، اگر دوباره احساس عدم خود- رضایتی کردید، به یاد داشته باشید یادگیری با این احساسات ناخوشایند همراه است. به یاد آوردن این نکته به شما کمک می کند آرامش خود راحفظ کنید
.


2 -
کارهایی راکه به تاخیرانداخته اید انجام دهید
.

کارهایی مانند نامه نوشتن و یا تلفن زدن به یک دوست، تمیز کردن خانه، مرتب کردن باغچه ها، تعمیرماشین، رسیدگی به صورت حسابها، آشپزی و خلاصه هر کاری که می تواند قدرت تصمیم گیری را در شما احیا کند
.

3-
کارهایی انجام دهید که در آنها مهارت دارید
.

برای مثال شنا کردن، دویدن، رقصیدن، آشپزی، باغبانی، کوهنوردی، نقاشی، نوشتن و غیره. انجام این کارها تمرکز شما را بیشتر می کنند
.

4 -
از فکر کردن به خود دست بردارید
!

شاید کمی عجیب باشد ولی عزت نفس پایین غالبا با خود محوری افراطی همراه است. انجام دادن فعالیت هایی که شما را مجذوب و توجه شما را به خود جلب می کند، می تواند احساس بهتری به شما بدهد
.

5-
استراحت کامل و کافی داشته باشید
.

اگر احساس نگرانی، کمبود و یا عدم اعتماد به نفس می کنید، اولین قدم این است که دست از فکرکردن بکشید و استراحت کنید. بعضی افراد استراحت کردن را با تمرین یاد می گیرند و بعضی خود را درگیر کارهایی می کنند که ذهنشان را مشغول می کند. اگر بتوانید هر زمان که تمایل داشتید استراحت کنید یکی ازمهارت های زندگی را کسب کرده اید. فعالیت هایی نظیر خود هیپنوتیزمی، تعمق و یا تکنیک های استراحت جسمانی مانند تای چی می تواند سودمند باشند
.

هنگامی که استراحت می کنید، مغز شما حالت عاطفی کمتری دارد و حافظه بهتر کارمی کند. استراحت درمانی خارق العاده و بی نظیراست
.

6-
همه آنچه را که به دست آورده اید، در خاطره تان زنده کنید
.

شاید انجام این کار در ابتدا سخت و دشوارباشد، ولی بعد از مدتی قادر خواهید بود فهرستی از خاطراتی را که می توانند عزت نفس شما را بالاترببرند تهیه کنید. خاطراتی همچون قبول شدن در امتحان راهنمایی و رانندگی (به استثنای حالات اضطرابی آن)، قبول شدن در امتحانات، بازی کردن در تیم های ورزشی، رهایی یافتن از بیماری، پس اندازکردن پول، کمک کردن به دیگران و غیره
.

7-
اگر احساس بدی نسبت به خود دارید، مطمئن باشید افکار، خاطرات و رفتار شما تحت تاثیر آن قرار خواهند گرفت
.

بنابراین اگر احساس خوبی نسبت به خود ندارید، حتما فقط اوقات و خاطرات بد را به خاطر خواهید آورد
.

خلاصه
:

هنگامی که یک یا چند مرحله از مراحل زیر را امتحان کردید، سعی کنید آنها را جز اصلی زندگی خود کنید. برای بیشتر افراد داشتن عزت نفس بالا فقط یک رویداد خوشحال کننده نیست بلکه نتیجه شیوه تفکر و کارهایی است که آنها هر روزه انجام می دهند.

 


 
comment نظرات ()

 
نیاز انسان به خواب
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
 

شما به چه میزان خواب، نیازمندید؟

میزان نیاز به خواب ازافرادی به فرد دیگر متفاوت است. بعضی از افراد فقط به چهارساعت خواب درشب نیاز دارند، اما بعضی دیگر به نظر می رسد که به ده ساعت خواب نیاز داشته باشند
. 
comment نظرات ()

 
سر و صدا
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
 

سروصدا:

بنظر می رسد که بعضی از افراد در سروصدای یکنواخت بهترمی خوابند- برای مثال: صدای کولردرحیاط پشتی. برای بعضیها، سروصدا می تواند مانع خوابشان شود
.علاوه برصدای یکنواخت کولر، انواع بخصوصی ازآهنگهابه منظورازبین بردن صداهای مزاحم امتحان کنید. ازآهنگی استفاده کنید که درآن کلام (شعر) نباشد، ملودی خاصی داشته باشد ومیزان صدا تغییرات زیادی نداشته باشد. نوارکاستهای زیادی هستند که با صدایشان به آرام کردن مغز، احساسات وبدن د رهنگام خواب کمک می کنند. اگراین روشها نتیجه ندادند گوشهای صداگیر که کارگران درشغلهای پرسروصدا استفاده می کنند را امتحان کنید. اگر از پنبه استفاده می کنید، ازاندازه بزرگی گلوله های پنبه اطمینان حاصل کنید که داخل مجرای گوش نشود که دراین صورت یک پزشک بایستی آن را خارج سازد
.


 
comment نظرات ()

 
رطوبت
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
 

رطوبت:

حتی یک مسئله جزیی همچون خشک شدن گلو ممکن است خوابیدن رامختل کند بیشتر دستگاههای حرارتی، هوا را در اتاق شما خشک می کنند، پس یک دستگاه بخور قرض کنید تا ببینید که به شما کمک خواهد کرد یانه. حرارت را پایین نگه دارید، بک پنجره باز می تواند رطوبت را بالا نگهدارد
.


 
comment نظرات ()

 
قرصهای خواب
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
 

 قرصهای خواب

دلایلی که برای اجتناب ازخوردن قرصهای خواب مطرح می شوند عبارتند از : الگوهای خواب آشفته، فراموشی کوتاه مدت، صدمه به مهارتهای حرکتی. تحقیقات نشان می دهند که رایجترین قرصهای خواب تجویز شده به حافظه کوتاه مدت، زمان عکس العمل، تفکر وهماهنگی بینایی – حرکتی ( همچون رانندگی کردن) صدمه می زنند.
 
comment نظرات ()

 
شیر گرم
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
 

. شیر گرم؟

یک لیوان شیرگرم هنگام خواب به بعضی ازافراد کمک می کند. شیرحاوی آمینواسید وترپیتوفان ضروری می باشد که سروتونین، ماده شیمیایی، مغز را تحریک می کند که یک نقش کلیدی درایجاد خواب را بازی می کند. یک قطعه نان گندمی خالص به تأثیرآن می افزاید یا می توانید آن را با خوردن قبل از خواب امتحان کنید. یک قطعه نان گندمی به جذب تر پیتوفان کمک خواهد کرد.


 
comment نظرات ()

 
خوردن یا نخوردن
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
 

. خوردن یا نخوردن

بعضی ازمراکز خواب درمانی به منظور کمک به هوشیاری شما درطول روز، یک صبحانه وناهار سبک توصیه می کنند. آنها معتقدند که غذای سرشب رابه عنوان غذای اصلی هرروزخود در نظر بگیرید. این برنامه غذایی را حداقل چهار ساعت قبل از رفتن به رختخواب تنظیم کنید، به این ترتیب دستگاه گوارش بطور معقولانه ای تا زمان آماده شدن شما برای خواب، آرام خواهد شد.


 
comment نظرات ()

 
نرمش و آرامش
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
 

. نرمش کردن وآرامش

بعضی ازافراد پی برده اند که اگرهمیشه، قبل از رفتن به تختخواب، برای چند دقیقه به نرمش کردن بپردازید در ایجاد خواب مؤثر واقع می شود. بعضی دیگر روشهای آرامش بخش را تمرین می کنند. بطور معمول کتابخانه ها یا کتاب فروشیها، کتابهایی راجع به گسترش نرمش کردن وآرامش یافتن دارند. بخش مشاوره دانشگاه مطالبی درباره این دوموضوع دارد: سعی کنید درهنگام مطالعه تنش ( فشارروانی) راکنارگذارید؟« دکتر به من گفت که فشار روانی ( تنش) باعث... من شد» 
comment نظرات ()

 
حمام گرم
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
 

 حمام گرم بله، ‌دوش نه

قبل ازرفتن به تختخواب، یک حمام طولانی با آب گرم بگیرید . این عمل به آرامش شما کمک می کند وعضلات شما را تسکین می دهد. ولی از طرف دیگر، دوش گرفتن شما را به بیدارماندن متمایل می سازد .افرادی که دچاربیخوابی هستند بایستی از دوش گرفتن در بعدازظهر اجتناب کنند.


 
comment نظرات ()

 
تنظیم برنامه خواب
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
 

 بااستفاده ازدونکته زیر، برنامه به رختخواب رفتن خود را تنظیم کنید:

اولا، سعی کنید درحدود همان ساعت همیشگی هرشب به تختخواب بروید. منظم باشید بیشترافراد در ساعت هفت صبح، ظهر و شش بعدازظهر گرسنه می شوند، چرا که برای سالها دراین ساعات غذا خورده اند. رفتن به موقع به رختخواب درحدود همان زمانی که هر شب می روید می تواند خواب را مثل گرسنگی منظم کند
.


ثانیا، زمانی که مشکل خواب دارید، دیرتر به رختخواب بروید.چنانچه ، در طول دورانی که دچار بیخوابی هستید وفقط پنج ساعت خواب شب دارید به تختخواب نروید تا اینکه پنج ساعت به زمان بیدار شدن شما باقی مانده باشد. برای مثال: اگر ساعت هفت صبح از خواب بیدار می شوید، قبل از ساعت دو صبح به تختخواب نروید
.


 
comment نظرات ()

 
چرت نزنید
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
 

 چرت نزنید

درروز بعد از بیخوابی اصلا چرت نزنید. وقتی که احساس خواب آلودگی کردید، بلند شوید وکاری انجام دهید. راه بروید، تختخواب را درست کنید یا کارهای عقب افتاده را انجام دهید. درهنگام مطالعه، مرتبا بلند شوید( هرسی دقیقه یکباریا حتی اگر بیشترلازم بود) دور اتاقتان قدم بزنید. کمی نرمش انجام دهید. این کاربه هدایت اکسیژن به مغز شما وبه هوشیاری بیشتر کمک خواهد کرد.


 
comment نظرات ()

 
ورزش
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
 

 ورزش

در طول روزازلحاظ فعالیتهای بدنی فعال باشید. این عمل مخصوصا در روز بعد از شب همراه بابدخوابی، مهم است. زمانی که کمتر می خوابید، بایستی در طول روز فعال تر باشید. فعالیت کمتر داشتن یکی از بدترین چیزهایی است که یک شخص بیخوابی کشیده، می تواند انجام دهد. بنظر می رسد که ورزشهای پر تحرک ( پیاده روی سریع، شنا، راهپیمایی، اسکواش وغیره) در لحظات پایانی بعدازظهربه خواب راحت تر کمک کند. همچنین، افرادی که دچاربیخوابی هستند تمایل به عدم تحرک به عدم تحرک دریکی دو ساعت قبل از خواب دارند. مقداری نرمش انجام دهید. نرمش روزمره، به افراد زیادی کمک کرده است.


 
comment نظرات ()

 
ساعت فیزیولوژیک
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
 

 ساعت فیزیولوژیک خود را میزان کنید.

نور به شروع مجدد ساعت فیزیولوژیک شما به حالت فعال روزانه اش کمک می کند. بنابراین وقتی که بیدار می شوید، بیرون بروید وکمی از نورآفتاب استفاده کنید. یا اگراین مشکل است، تمامی چراغها را در اتاق خود روشن کنید. سپس دوراتاق برای چند دقیقه ای قدم بزنید. ساق پاهای شما همچون پمپی عمل می کنند که خون را به گردش درمی آورند و به منظور کمک به پیشبرد کارهای روزانه، اکسیژن بیشتری به مغز شما می رساند
.


 
comment نظرات ()

 
خواب
نویسنده : توکا - ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
 

خواب به اندازه غذا، هوا،آب برای شما ضروری است. با این حال ممکن است که شما در زندگی خود اختلال در خواب را تجربه کنید. یک سوم بزرگسالان گاهگاهی د رجاتی از بیخوابی را گزارش می دهند. اگر در خوابیدن مشکل دارید، چندین تغییر در روش زندگی می تواند درکسب مجدد رضایت درالگوی خواب شما کمک کند.

روشهای مفید ارائه شده درزیررا امتحان کنید
.

پنج راهکاراساسی
:

1.
هرگز بیش از اندازه نخوابید


هرگز به دلیل کمبود خواب شب، بیش ازاندازه نخوابید. این مهمترین قانون است. هرروز درساعت مشخصی بیدار شوید، مخصوصا در صبح شبهایی که دچار کم خوابی بوده اید. تا دیر وقت خوابیدن، فقط برای یکی، دو روز می تواند ساعت فیزیولوژیک شما را درچرخه دیگری قرار دهد. این مسئله شما رامتعاقبا خواب آلوده (کسل) خواهد کرد ودیرتر بیدار خواهید شد.


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
 

در دنیای امروز کسی به ثروت خواهد رسید که بتواند «سخت کوشی» را با هنر «زیرکانه رفتار کردن» پیوند بزند کانون پارسیان مبتکر اولین سایت خود اشتغالی در ایران از شما دعوت به همکاری می کند . به ازاء هر بازدید از سایت شما 200 الی 400 تومان دریافت کنید و حقوق خود را حضوری دریافت کنید . شرایط را قبل از ثبت نام حداقل بخوانید .

www.tooka53.persianblog.ir 


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
 

12- لینکتان را ثبت کنید

لینک خود را در سایت هایی که قسمت ثبت لینک دارند حتما ثبت کنید ، بسیاری از وب‌سایت‌ها و برخی وبلاگهای به صورت موضوعی و دایرکتوری و یا عمومی و .... لینک شما را رایگان درج می کنند . مهم نیست که وبلاگ یا وب‌سایت مذکور دارای مخاطب هست یا نه درج لینک سایت شما، یک لینک را به شماره‌ی لینک های شما نزد موتورجستجو اضافه می کند .

13- در دایرکتوری ها ثبت نام کنید

دایرکتوری ها یا همان وب‌سایت‌هایی که بصورت موضوعی لینک‌ها را مجانی یا در ازاء مبلغ ناچیز ثبت می کند، مکان های مناسبی برای ثبت لینک وبلاگ شما هستند ، هرچند تاثیر چندانی در جذب مخاطب به سایت شما ندارند .

14- هر لینک ، افزایش رتبه نمی دهد !

رتبه شما با بالا رفتن تعداد لینک های شما افزایش نمی یابد بلکه رتبه شما زمانی افزایش می یابد که تعداد نمایش سایت شما در نتایج جست و جو افزایش یابد و مخاطبان بر روی لینک شما در موتورهای جست و جو کلیک نمایند .

برای فهم بهتر یک مثال می زنم : شما مطلبی در سایت خود تحت عنوان ' آموزش وب ' دارید . چنانچه کسی در گوگل و ... این عنوان را جست و جو کند و سایت شما را مرتبط با این عنوان بیابد و بر روی آن کلیک کند سایت شما در جست و جوی این عنوان رتبه بالاتری خواهد داشت . البته اگر تعداد زیادی مخاطب از این طریق به سایت شما برسند .

از این‌رو ممکن است شما مطلبی در مورد اس ام اس رایگان بنویسید و رتبه پائین تری در موتورهای جست و جو کسب کنید . و شاید علت این امر این باشد که مطلب شما جاذبه زیادی برای مخاطب نداشته باشد چون مخاطب شما گزیده ای از مطلب شما را در نتایج جست و جو مشاهده می کند .

توضیح اینکه این نکته دست شما را نبندد در نهایت لینک را می گیرید ، اما رتبه به شما تعلق نمی یابد .

15- لینک‌ها تاریخ مصرف دارند

این نکته را هیچ وقت فراموش نکنید : ' هر لینکی تاریخ مصرفی دارد ' مثلا لینکی را که یک سال پیش سایت دیگری به شما داده است هیچ نقشی در بالا بردن رتبه شما ایفا نمی کند ، زیرا موتورهای جست و جو به مرور لینک های قدیمی را حذف می کنند .

16- خودتان به خودتان لینک دهید

<p dir=\'rtl\' class=\'


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
 

4- استفاده از تبلیغات معمولی :

سعی کنید نام سایت خودتان را بر روی خودکار یا اجناس تبلیغاتی دیگر منتشر کنید. به این ترتیب بازدیدکنندگان زیادی را به سایت خود اضافه خواهید نمود. این توصیه شاید بطور مستقیم باعث افزایش یا نگهداری رتبه سایت شما نشود اما بطور غیر مستقیم در معرفی سایت شما به موتورهای جستجو موثر خواهد بود.

5- استفاده از محصولات با قابلیت توزیع :

ارائه کتاب‌های الکترونیکی یا مقالات مفید یا حتی ارائه محصولات نرم‌افزاری رایگان در سایت شما، کمک زیادی به افزایش بازدیدکنندگان و همچنین معرفی سایت شما در دیگر سایت‌ها و در نتیجه افزایش رتبه شما خواهد داشت.

6- بررسی وضعیت لینک‌های سایت :

همیشه در معرفی سایت‌های دیگران در سایت‌تان مراقب باشید. بسیاری از این نوع سایت‌ها بعد از مدتی لینکشان را عوش می‌کنند یا اینکه بدلیل مشکلات فنی درست کار نمی‌کنند. سعی کنید مجموعه لینک‌های سایت خودتان را مرتب بررسی نمائید و لینکها نادرست را حذف یا تصحیح نمائید. تعداد بیشتر لینک‌های بدون استفاده در یک سایت باعث کاهش بیشر رتبه سایت در موتورهای جستجو خواهد‌شد.

7- استفاده از کلمات کلیدی :

هیچگاه از استفاده صحیح از کلمات کلید غافل نشوید. مرتب کلمات کلید سایت خود را بررسی کرده و در صورت نیاز کلمات آنرا تصحیح نمائید. به خاطر داشته باشید که این تغییرات بصورت افزایش باشد. تغییر یکباره کل کلمات کلید سایت می‌تواند تاثیر بسیار مخربی بر روی رتبه سایت شما در موتورهای جستجو داشته‌باشد

8- استفاده از گروه‌های خبری:

فراموش نکنید که همه مطالب گرو‌ه‌های خبری و انجمن ها(Forums) در موتورهای جستجو ثبت می‌شوند. شرکت در مباحث این گروه‌ها کمک زیادی به معرفی سایت شما به موتورهای جستجو خواهد کرد. در ضمن بخاطر داشته باشید که این مطالب برای مدتهای زیادی در این گروها باقی خواهند ماند.

9- ارائه محتوای با ارزش :

یکی از بهترین روش‌های بازاریابی ( حتی بصورت سنتی آن) استفاده از تکنیک توصیه دوستان است. اگر شما در سایت‌تان به ارائه سرویس‌های رایگان بپردازید، بازدیدکنندگان شما، توصیه سایت شما را به دوستانشان خواهند کرد. اینکار باعث افزایش کیلک بر روی سایت شما خواهد شد. بسیاری از افراد سایت شما را برای سرویسی که ارائه کرده است در سایت‌های مختلف معرفی خواهند کرد. خب این یعنی کمک به افزایش رتبه سایت‌تان .

10- وبلاگ نویسی :

هنوز مطالبی که در وبلاگ سایت‌ها نوشته می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار هستند. علاوه بر اینکه این مطالب می‌تواند در ایجاد ارتباط بهتر با مشتری موثر باشد، تاثیر مثبتی در افزایش رتبه سایت شما در موتورهای جستجو خواهد داشت. سعی کنید از اسامی مناسب برای وبلاگ سایت و همچنین شاخه‌ای که این وبلاگ درآن قرار دارد استفاده نمائید.

11- موتور جستجو به محتوا، از بالا به پایین اهمیت می دهد

موتورهای جست و جو صفحات شما را از بالا به پائین جست و جو می کنند برای همین است که عنوان صفحات، توضیحات و کلمات کلیدی اهیمت دارند . چنانچه بتوانید با حذف جدول ها و تصاویر مطالب خود را در قسمت های بالاتری از صفحه قرار دهید شانس شما در موتورهای جست و جو بالا خواهد رفت و در ضمن در حین نمایش نتایج جست و جو بخشی از مطالب شما برای بازدید کننده نمایان خواهد شد و او می تواند بفهمد که آیا مقاله شما با موضوع مورد نظر او مرتبط است یا خیر .

چنانچه مقاله ای می نویسید و مایلید که مقاله شما در نتایج جست و جو قرار گیرد بهتر است آن را در یک صفحه مجزا قرار دهید و در در قسمت نام صفحه عنوان مقاله را بنویسید (Page Title)

سعی کنید در تیتر و عنوان مقاله و یا گفتارتان از کلمات کلیدی به صورت کامل استفاده کنید شاید کمی ترکیب مشکل باشد اما در دست آوردن نتیجه مطلوب توسط موتورجستجو کمک شایانی میکند ، به ترتیب سعی کنید که کلمات مهم و کلیدی خود را در پاراگرافهای ابتدایی متن به کار ببرید .


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
 

 تنوع در لینک ورودی:

یکی از بهترین مکان‌هائی که مشتریان می‌توانند سایت شما را پیدا کنند موتورهای جستجو هستند. اما شما نباید فقط به این بسنده کنید. شما بایستی سعی نمائید لینک سایتتان را در سایت‌های دیگران منتشر کنید.

یکی از پارامترهائی که در تعیین رتبه سایت شما موثر است، میزان لینکهائی است که سایت‌های دیگر به سایت شما داده‌اند. با معرفی سایت شما در دیگر سایتها علاوه بر اینکه بازدیدکنندگان جدیدی از آن سایتها به سراغ سایت شما خواهند آمد، رتبه شما در موتورهای جستجو نیز بهبود خواهد یافت.

به طور خلاصه می توان اینگونه بیان کرد: سعی کنید توسط دیگر وبلاگها یا وب‌سایت‌ها به شما لینک داده شود اگر لینک شما یک سویه و ورودی باشد تنها دیگران به وبلاگتان لینک دهند رتبه شما افزایش می یابد .لینک دوسویه یعنی لینکها در هر دوطرف باشد که امتیاز کمتری دارد و اگر تنها لینک دیگر سایت‌ها و وبلاگها را یک سویه بگذارید، به طور شدید نمره شما کم می شود .

نرم افزار رتبه بندی چنین محاسبه می کند که هر چقدر بیشتر به یک صفحه اینترنتی لینک داده شده باشد پس از اهمیت خاصی برخوردار است .

توجه داشته باشید که تلاش برای افزایش رتبه وبلاگ و سایتی بی محتوا یا کم محتوا کار بیهوده ایست ، آنچه بیش از همه در بالا بردن رتبه شما در موتورهای جست و جو نقش دارد میزان محتوای سایت شماست، پس تلاش خود را بیشتر بر روی محتوای خود متمرکز کنید و بدانید که اگر محتوای بهتری ارائه کنید از سوی دیگران مورد حمایت قرار خواهید گرفت.

2- استفاده از سایت‌های با رتبه بالا:

نکته دیگر اینکه سعی کنید از سایت‌هائی که رتبه بالائی دارند برای اضافه کردن لینک استفاده کنید. فرستادن اخبار مربوط به سایت شما به‌همراه لینک سایت به سایت‌های خبری با رتبه بالا، یا حتی ارائه مقالات سایت‌تان در سایت‌های با رتبه بالا می‌تواند تاثیر مناسبی در افزایش یا نگهداری رتبه سایت شما داشته باشد.

3- نام دامنه مناسب

تا حد امکان سعی کنید از نام دامنه کوتاه استفاده نمائید. بسیاری از افراد در معرفی حضوری یک وب سایت ، نامهای کوتاه‌تر را به سادگی معرفی می‌کنند و شنوندگان هم آسانتر نامهای کوتاه را به خاطر می‌سپارند. این نکته را فراموش نکنید که راحتی نام اثر غیرمستقیم دارد

یک کارشناس SEO در وبلاگش آورده بود که سعی کنید در نام دامنه یاهمان آدرس اینترنتی وبلاگ و وب سایت خود از دو مقوله بهره ببرید اول، از کلمات معنادار لاتین بهره ببرید به خصوص کلمات کلیدی در گروهی گه نگارش می کنید؛ کلمات فارسی با حروف انگلیسی به شدت رتبه شما را کاهش می دهد، می توانید از دامینی مشابه دامین های مشهور با رنک بالا استفاده کنید .


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
 

چگونه امتیاز (Rank) سایت خودمان را در گوگل افزایش دهیم؟

 

در شرایطی که میلیون ها سایت و وبلاگ در اینترنت بر سر تصاحب جایگاه بالاتر در بین نتایج جست و جوگرها رقابت و مبارزه می کنند ، کسب رتبه در موتورهای جست و جو کار سخت و دشواری است و کسانی در این میان توفیق به دست می آورند که بر نحوه عملکرد موتورهای جست و جو آگاه باشند و خود را با اصول مورد نظر جست و جو گرها سازگار کنند .

معیار گوگل برای این ارزیابی یا «رنکینگ»، لینک ها، اسم ها و اعتبار شما نزد دیگر صفحات اینترنت می باشد و بر اساس نمره یا رنک(Rank) مخاطبانتان و تعداد آنان، اهمیت شما را مشخص می کند. این ارزیابی ثابت نمی باشد، در واقع گوگل هر چند ماه یک بار در اینترنت جستجو (Surf) می کند و رنک صفحات را کم و زیاد می کند.

سایت ها و وبلاگ ها پیج رنک های مختلفی دارند. معتبرترین سایت‌های اینترنتی اعم از گوگل، یاهو، بی بی سی، w3.org، نیویورک تایمز، MSN، بلاگر و چندین و چند سایت دولتی و غیر دولتی دیگر دارای نمره 9 یا 10 می باشند که دارنده بیشترین رنک پیج در اینترنت می باشند.

Page Rank چه کاربردی دارد؟

اینکه Page Rank به چه دردی می خورد !! ساده است ، رتبه بندی گوگل بر صورت می‌گیرد.

سوال این است ، پس از یک درخواست کلمه کلیدی از گوگل ، آدرس وب سایت‌ها و صفحات دیگر چگونه نمایش داده می شود، جواب راهگشا است ، براساس Page Rank یا رتبه هر صفحه اینترنتی که شامل نتیجه جستجو می شود.

فرض کنید صفحه A دارای رنک2، صفحه B عدد 6 و C نمره 4 را داراست ، کلمه اوکسین در تمام صفحات بعنوان کلمه کلیدی لحاظ شده است

یک کاربر کلمه اوکسین را جستجو می کند در میان آدرس صفحات یافته شده صفحات A, B , C لحاظ می شود اما گوگل ابتدا B بعد صفحه C و در نهایت A را نمایش می دهد ، پس رنک گوگل در جستجو ها حرف اول را می‌زند.

آگاهی از Page Rank وبلاگ یا وب سایتمان

با این تفاسیر به اهمیت این سیستم گوگل پی برده اید. شاید بپرسید که چگونه می توان به نمره یا رنک یک وبلاگ یا وب سایت پی برد؟ برای این مهم چندین راه وجود دارد

به عنوان اولین راه می توان به سایت های مخصوصی که از جانب گوگل اداره می شوند مراجعه کرد. به عنوان مثال می توان به سایت http://www.prchecker.info مراجعه کرد. با مراجعه به این سایت با وارد کردن اسم وب‌سایت خود از امتیاز آن در گوگل آگاه می شوید.

نرم افزارهای Page Rank

راه دیگر نصب کردن نوار ابزار یا Toolbar گوگل می باشد، که برای دریافت این برنامه به سایت گوگل http://www.toolbar.google.com اینجا هم کلیک کنید

راه دیگر استفاده از نرم افزار Pagerank-Weaver می باشد. این نرم افزار به شما این قابلیت را می دهد که پیج رنک های رقیب هایتان را یک جا جمع بندی شده یا تحلیلی ببینید. به عنوان مثال شما یک کلمه کلیدی را در قسمت جستجوی این برنامه تایپ و کلیک می کنید.

کمی صبر می کنید، نرم افزار شروع به جستجو، تجزیه و تحلیل می کند. سپس به شما نتایجی را کارنامه وار می دهد. در آن ابتدا تعداد کل لینک های یافته شده و در ردیف های پایین تر تعداد تفکیکی آنها را بر حسب پیج رنک های مختلف نشان می دهد. مثلا می گوید 20 سایت با پیج رنک 6 به این کلمه یا سایت لینک داده اند.

چگونگی یک پیج رنک Page Rank مناسب دست یابیم

همانطور که می‌دانید، سیستم رتبه بندی گوگل در دوره‌های زمانی خاصی مجددا سایت‌های موجود را رتبه‌بندی می‌کند و سایت‌های زیادی در این میان با کاهش رتبه مواجه می‌شوند. در این مقاله می خواهیم در مورد روش‌های جلوگیری از کاهش رتبه و همچنین راه های کسب امتیاز صحبت کنیم.


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
 

فهرستها را از مطالبتان مطلع کنید

هر زمان که مطلب جدیدی را منتشر نمودید باید فهرست هائی که سایتتان را در آن ثبت کرده اید از این مطلب آگاه کنید. این کار بوسیله pinging انجام می شود و یکی از سایتهائی که شما می توانید از آن استفاده کنید عبارتست از:  http://www.pingomatic.com  که شامل یاهو و 15 فهرست مهم و بزرگ است. این عمل را فراموش نکنید.

ماه اول ماه مهمی است Roz5.com

در طول ماه اول از انتشار وبلاگتان یا شروع این دستورالعمل پیشنهاد می کنیم حتی الامکان هر روز یک مطلب را بر روی وبلاگتان با اصول ذکر شده بالا منتشر کنید. وبلاگهائی که مرتب بروز می شوند آمار بالاتری بدست می آورند.

  http://288.mihanblog.com/منبع

 

اگر می خواهید سریعا آمار بازدید شما افزایش یابد ، باید  سایت یا وبلاگ خود را به موتور های جستجو معرفی کنید ، بسیار ساده است .

آدرس معرفی وبلاگ یا سایت شما به موتور های جستجو این است :

گوگل :    http://www.google.com/addurl.html

ام اس ان: http://search.msn.com/docs/submit.aspx


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
 

تعداد بازدید کننده را بالا ببریم

حالا موقع آن رسیده است که با تکنیکهائی که ذکر خواهیم کرد آمار سایت خود را بالا ببریم. اینجا جائی است که وبلاگ شما خواهد درخشید.

تعداد زیادی فهرست یا دایرکتوری بر مبنای  RSS/Blog  وجود دارند که گرسنه بلعیدن مطالب شما هستند. با ثبت نمودن وبلاگتان در این فهرست ها شما می توانید آمار سایت خود را فوری و سریع بالا ببرید. معمولاً ثبت در این فهرستها اگر از ثبت در موتورهای جستجو مؤثر تر نباشد کمتر نیست! و بدین گونه است که وبلاگ شما به یک سایت غنی، قوی، پربیننده و درآمدزا تبدیل می شود.

·    یک مجموعه قوی از سایتها در آدرس زیر وجود دارد که شما می توانید سایت خود را در این مجموعه ثبت کنید: http://www.masternewmedia.org/rss/top55

  

·    سایت دیگری که شما باید سایت خود را در آن ثبت کنید یاهو است اما چگونه؟ آدرس  RSS  سایت خود را در صفحه My Yahoo اضافه کنید. اگر شما این صفحه را ندارید به آدرس http://www.yahoo.com   بروید و با کلیک کردن بر روی  MyYahoo  ( اگر اکانت یاهو ندارید آنرا بسازید) آنرا تشکیل و با ورورد به اکانت خود و کلیک روی Add content آنرا (RSS سایت یا وبلاگ خود را) اضافه کنید. 

·    در این صورت هنگامی که به صفحه My Yahoo خود بر می گردید فهرست عناوین وبلاگ خود را بر روی این صفحه خواهید دید. ( جدیدترین موارد را)

·    حال اگر به سیستم شمارنده سایت خود مراجعه کنید خواهید دید یاهو سایت شما ویزیت و معرفی نموده است چیزی که شاید برای سفارش آن می بایستی حداقل دهها هزار تومان می دادید! معجزه شده است نه؟!!


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
 

مورد مهم و بسیار مؤثر - طبقه بندی موضوعی مطالب

برای اینکه ساختمان و شالوده اصلی سایتتان ( ار طریق همین وبلاگ یا در اصل همان وبلاگ بهینه سازی شده تان) بسیار مؤثر باشد، در انتخاب نوع و سیستم وبلاگ نویسی و اگر از فضاهای رایگان استفاده می کنید از میزبانتان مطمئن شوید. ولی در چه موردی؟ مطمئن شوید که آن سیستم به شما امکان دسته بندیهای موضوعی نوشته هایتان را بدهد. بعنوان مثال از سیتمهای نشر مثل Word Press یا MoveableType و یا مثل سایتهای ایرانی http://mihanblog.com و یا http://www.parsiblog.com  و ... را نام برد.

شما باید حداقل 10 کلمه کلیدی بسیار و اصلی مهم برای طبقه بندی موضوعی نوشته هایتان انتخاب کنبد.

پس از آن کلمات کلیدی ثانویه دیگری را در ذیل همان موضوعات اصلی تدارک دیده  و تحت آن عناوین و سرفصلها به نوشتن و تهیه مطلب اقدام کنید.

اما چرا مورد اشاره شده در بالا بسیار مهم است؟

اگر شما بر اساس کلمات کلیدی که سرفصلها یا بعبارتی طبقه بندی موضوعی سایتتان را مشخص می کند، شروع به نوشتن کنید سر انجام پس از مدتی دارای صدها صفحه نوشته بر روی سایتتان ( منظور همان وبلاگ است) خواهید شد. هر کدام این صفحات دارای لینک به یکی از ده موضوع اصلی شما هستند. و هر کدام این لینکها از کلمات کلیدی مهم شما استفاده می کنند. پس ناگفته پیداست با توجه به اینچنین صف آرائی مناسب و منظمی از کلمات کلیدی، رتبه سایتتان در موتورهای جستجو برای موضوع‌های انتخاب شده، بالا خواهد رفت.


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
 

ساختن سایتی قوی،پول ساز و پربیننده با استفاده از وبلاگ 
شاید تعداد کمی تصور این را داشته باشند که بتوان از یک وبلاک به یک سایت عالی رسید. ولی در حقیقیت یک وبلاگ بصورت مؤثری  می تواند برای این امر استفاده شود. در واقع وبلاگ ساده ترین راه رسیدن به یک سایت عالی است. اما مهمترین دلیل استفاده از وبلاگ این است که یک وبلاگ در مقایسه با یک سایت استاتیک تعداد بیننده بیشتری را سریعتر یه شما هدایت خواهد کرد. ساختن سایت قوی با استفاده از وبلاگ یکی از مهمترین تکنیکهای روز است.

پس باتوجه به موارد ذکر شده:

·         ابتدا موضوعی بکر و حیطه کاری بکر و مشخصی برای وبلاگ خود پیدا نموده و کلمات کلیدی آن را تعیین نمائید.

·         اولین مقاله خود را بر اساس کلمات کلیدی تعیین شده بنویسید.

·         سپس وبلاگ خود را بسازید و مقالات خود را منتشر کنید

·         حالا شما صاحب یک سایت غنی هستید، البته اگر دستورات بعدی ما را هم بکار ببندید.


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
 

چگونه از وبلاگ، یک سایت غنی،پربیننده و درآمدزا بسازیم؟

این‌روز‌ها همه نسبت به داشتن یک سایت عالی و پربیننده که حتی بتواند موجب کسب در آمد شود علاقه مفرطی پیدا کرده‌اند. اما چگونه می توان به سایتی پربیننده دست یافت؟ ما در اینجا قصد داریم به یکی از مطمئن ترین و ساده ترین شیوه ها که بر اساس اصول علمی ثبت شده است اشاره کنیم. شما پس از اعمال این دستورالعمل معجزه آنرا در افزایش آمار بازدیدکننده سایت خود خواهید دید.

روش های پیشنهادی زیر را برای داشتن یک وبلاگ یا سایت پربیننده بخوانید

ابتدا زمینه و موضوع اصلی را پیدا کنید که فکر می کنید هنوز اینترنت از آن اشباع نشده است. ( هر چند در حیطه زبان و محتوای فارسی هیچ موضوعی اشباع نشده).

بعد از آن یکسری از کلمات کلیدی را که فکر می کنید دیگران با استفاده از آنها مطالب موضوع مورد نظر را پیدا خواهند نمود فهرست کنید.

  سپس مقالاتی را برای هر کدام از این کلمات کلیدی بنویسید.

پس از آن این مقالات را بر روی وبلاگتان یا سایتتان قرار دهید و پس از چند وقت با دنبال کردن و بررسی نمودن سایت یا وبلاگ خود به نتیجه کار پی ببرید.

یک پیشنهاد وبلاگی

برای داشتن سایتی خوب  که حتی بتواند پول سازهم باشد، شما نیاز دارید که آمار بازدید کننده سایتتان هر چه بیشتر باشد ( آمار بازدید های مفید و آنهائی که هدف خود را بدرستی پیدا نموده‌اند). و در اینجاست که ما به شما سیستم وبلاگ را پیشنهاد می کنیم و اما چگونه؟ و اگر وبلاگ دارید با این روش ترافیک خود را چند برابر خواهید نمود.

یک وبلاگ دارای ساختمان مشخص است که می تواند بعنوان استخوان بندی یک سایت مورد استفاده قرار گیرد. وبلاگ ساده ترین ابزار انتشار محتوای اینترنتی می تواند باشد. نشر حوادث و اتفاقها بر اساس زمان رخداد، توضیحات و تفسیرهائی که بر روی اخبار و موارد مورد علاقه می دهیم و یا کارهای روزانه ای که انجام می دهیم هر کدام می تواند دستمایه نشر یک وبلاگ قرار گیرند.


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
 

ترفندهایی برای بالا بردن سرعت رایانه

      هنگامی که شما رایانه جدیدی خریداری می‌کنید یا اینکه ویندوز آن را مجددا نصب می‌کنید، به خاطر نو بودن رایانه و یا پس از نصب مجدد ویندوز، کارایی  رایانه‌تان بسیار بالاتر از گذشته شده است. حالا با انجام چند ترفند شما  می‌توانید سرعت و کارایی رایانه‌تان را باز هم بیشتر کنید. اولین کار،تمیز کردن سیستم رایانه است. (مخصوص رایانه‌هایی که چندین ماه از  خرید آن گذشته است)

      ابتدا رایانه را خاموش و سپس برق آن را قطع کنید. حال با احتیاط قاب کیس

      رایانه خود را باز کنید. خیلی دقت کنید و مراقب باشید، مخصوصا اگر برای اولین

      بار این کار را تجربه می‌کنید. هیچ جسم فلزی را داخل کیس و نزدیک بردهای

      رایانه نبرید چون امکان دارد به قطعات الکترونیکی آن صدمه بزند. از لمس کردن

      قطعات الکترونیکی روی بردهای(مدارهای الکترونیکی) رایانه‌تان پرهیز کنید،

      زیرا احتمال دارد الکتریسته ساکن حاصل از اصطکاک لباس شما و... باعث صدمه زدن

      و سوختن آن قطعه شود. حالا با احتیاط گرد و غبار جمع شده در کف کیس را تمیز

      کنید. مطمئن شوید که فن‌های سیستم‌تان به نرمی می‌چرخند و گرد و غباری هم روی

      آنها نیست.

      بعد از اتمام این کار قاب کیس را ببندید، برق را وصل و رایانه‌تان را روشن  کنید. حالا نوبت حذف برنامه‌های غیرضروری روی سیستم است، برای این منظور به منوی Start رفته و بعد Control panel را انتخاب کنید تا پنجره آن باز شود.  سپس Add or Remove Programs را انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید. پنجره‌ای باز  می‌شود و لیست برنامه‌های نصب شده بر روی رایانه‌تان را نشان می‌دهد.  نرم‌افزارهایی را که نصب کردید و نیازی به آنها ندارید انتخاب کرده و حذف  کنید. با سایر برنامه‌های نصب شده کاری نداشته باشید چون در صورتی که یک  راه‌انداز سخت‌افزار و یا یک برنامه ضروری سیستم خود را حذف کنید، سیستم شما   با مشکل روبه‌رو می‌شود.  پس از اتمام این کار فرصت خوبی است که هارد‌دیسک خود را مرتب کنید. برای این منظور درایو C «هر درایوی که ویندوز در آن نصب شده است» را انتخاب و سپس کلیک   راست کنید و گزینه آخر یعنی Properties را انتخاب کنید، پنجره جدیدی باز  می‌شود، روی Disk Cleanup کلیک کنید تا اجرا شود سپس قسمت‌هایی که حجم زیادی  اشغال کردند، در صورتی که نیازی به آنها نداشتید انتخاب کرده و سپس روی OK  کلیک کنید.

      پس از اتمام این مرحله، نوبت مرتب کردن فایل‌ها در هارد دیسک‌تان است، با  چیده شدن فایل‌ها به طور مرتب و منظم در کنار هم سرعت و کارایی‌ هارد دیسک و مسلما رایانه‌تان بیشتر می‌شود. این کار به Defrag کردن معروف است. باید Tools را از همان پنجره Properties درایوتان انتخاب کنید. در این قسمت سه بخش وجود دارد که ما بخش Defragmentation را انتخاب می‌کنیم تا پنجره آن باز شود.  حالا درایو C را انتخاب و سپس روی دکمه Defragment کلیک می‌کنیم تا کار   Defrag آغاز شود ممکن است انجام این کار زمان زیادی ببرد، البته این بستگی به  ظرفیت‌ هارد دیسک‌تان و این‌که چقدر از آن اشغال شده است دارد. این کار را  برای سایر درایوهایتان نیز انجام دهید.

      پس از انجام این کارها حالا وقت آن رسیده تا از شر یکسری برنامه‌های غیرضروری

      که در هنگام بالا آمدن ویندوز اجرا می‌شوند و با اشغال فضایی از حافظه و

      گهگاه استفاده از Cpu، سرعت و کارایی رایانه‌تان را کاهش می‌دهند، خلاص شوید.

      برای این منظور به منوی Start، بروید و Run را انتخاب کنید. (در شماره قبل

      راه ساده‌تر را یاد گرفتیم و آن استفاده از کلید ویندوز + کلید R است) حالا

      در پنجره باز شده عبارت msconfig را تایپ و سپس ok را کلیک کنید.

      پنجره جدیدی باز می‌شود. گزینه آخر یعنی Start up را انتخاب کنید. حالا لیست

      تمامی برنامه‌هایی که در هنگام شروع به کار ویندوز، آنها نیز اجرا می‌شوند

      ظاهر می‌شود. باید برنامه‌های غیرضروری را انتخاب کنید و تیک جلوی آنها را

      بردارید. به طور مثال دنبال برنامه‌هایی مانند Nero، winamp، iTunes Helper

      و... بگردید و دقت کنید که فقط تیک آنها را بردارید و Disable نکنید و به

      سایر بخش‌ها نیز اکیدا دست نزنید که امکان دارد ویندوزتان صدمه جدی ‌ببیند و

      احتمال این‌که ویندوزتان بالا نیاید بسیار زیاد است. پس از اتمام این مراحل

     یک‌بار رایانه خود را خاموش و سپس دوباره آن را راه‌اندازی کنید.


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
 

٧- بهینه سازی HTML
با استفاده از بهینه سازی متن html سایت خود می توانید زمان دیده بارگزاری سایت خود را کاهش بدهید. با این تکنیک می توانید زمان بارگزاری و ارسال سایت خود بر روی اینترنت را کاهش دهید. در اینترنت ابزارهای محتلفی برای بهینه کردن سورس سایت شما وجود دارد. البته همیشه به یاد داشته باشید که تعدادی از این بهینه سازها، بخشی از متن script شما را غیر قابل اجرا می کنند. بایستی پس از هربار بهینه سازی تمام توابع موجود در سایت خود را چک کنید. یک نومنه از این سایتها در آدرس زیر موجود است : http://www.pcbit.com/htmlopt/?htmlopt
8- بررسی اعتبار HTML
بررسی اعبار صفحات سایت می تواند به شما اطمینان بدهد که سایت شما در بیشتر مرورگرها دیده می شود. بیشتر ابزارهای موجود بر روی اینترنت سایت شما را مستقیما از آدرس اینترنتی آن می خوانند. تعدادی از موتورهای جستجو رتبه پائین تری به سایتهائی میدهند که بخشی از کد آنها معتبر نیست. آدرس تعدادی از سایتهائی که می توانند سایت اعتبار سایت شما را بررسی کنند در زیر لیست شده است :
http://www.htmlhelp.org/tools/validator/
http://www.cast.org/bobby/
http://watson.addy.com/

9- کوچک کردن تصاویر
می توانید بااستفاده از ابزارهای مناسب حجم تصاویر موجود در سایت خود را بدون از دست دادن کیفیت، کاهش دهید. با کاهش حجم تصاویر سرعت نمایش سایت شما بهبود زیادی پیدا می کند.
10- تگهای طول و عرض
با مشخص کردن اندازه عکس خود در هر صفحه می توانید به سرعت نمایش سایت خود کمک کنید. برای دیدن اندازه هر عکس می توانید با کلیک راست بر روی هر عکس و دیدن مشخصات آن اندازه آنرا بدست آورید


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
 

۵- متا تگها (Meta Tag)
متا تگ چیست؟ اطلاعاتی هستند که در ابتدای صفحات وب قرار می گیرد. این اطلاعات در نمایش صفحه دیده نمی شوند. متا تگ بعنوان مثال می تواند مشخص کند که مجموعه حروف ا ستفاده شده در صفحه از چه نوعی هستند. یا اینکه محتوای یک صفحه از چه نوعی است. یکی دیگر از استفاده این نوع تگها مشخص کردن کلمات کلید صفحه است که ممکن است در متن خود صفحه تکرار نشده باشند. این نوع تگها عموما دارای 5 تا 10 کلمه کلیدی درباره محتوای صفحه هستند. اگر می خواهید که این اطلاعات توسط موتورهای جستجو استفاده شوند، از کلماتی بعنوا ن کلمه کلیدی استفاده کنید که در محتوای صفحه وجود دارد. هیچگاه کلمات کلیدی خود را بیش از یکبار در تگ کلمات کلیدی تکرار نکنید. البته انتخاب کلمات کلیدی برای یک صفحه یک مسئله بسیار مهم است که در بخشی دیگر به آن خواهیم پرداخت.
کلمات کلیدی می توانند شامل عبارتهای چند کلمه ای هم باشند. استفاده از این کلمه های کلیدی، کاربرانی که بدنبال ترکیب کلمات هستند بهتر می توانند سایت ما را پیدا کنند. برای تولید اتوماتیک این نوع تگها می توانید از سایتهای زیر استفاده کنید:
http://www.northernwebs.com/set/setsimjr.html
http://www.multimeta.com/tools/multimetamaker.html
6- تگ جایگزین (ALT tag)
تگ جایگزین چیست و چرا باید از آن استفاده کرد؟ تصور کنید شما یک سایت وب دارید که خوب طراحی شده و به نظر عالی می آید. در سایت شما تعدادی تصویر وجود دارد که شامل اسم سایت شما و لوگو شرکت یا محصول شماست. سایت شما خوب طراحی شده ولی از نظر موتورهای جستجو رتبه بالائی ندارد و برای موتورهای جستجو خوب تعریف نشده است. موتورهای جستجو متون موجود در تصاویر را ایندکس نمی کنند. برای حل کردن این مشکل، تگهای جایگزین در نظر گرفته شده اند. با استفاده از این تگها می توانید توضیحاتی را درباره هر عکس در سایت خود در نظر بگیرید. البته این توضیحات در نمایش سایت شما نشان داده نمی شوند. همیشه با اضافه کردن این توضیحات به موتورهای جستجو کمک کنید که عکسهای سایت شما را هم ایندکس کنند. علاوه بر کربردی که برای تگهای جایگزین ذکر شد، با استفاده از این تگها به کاربرانی که از مرورگرهای متنی برای دیدن سایت شما استفاده می کنند، در دیدن بهتر سایت خود کمک می کنید.


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
 

2- سازگاری با مرورگرهای مختلف
شاید ندانید که سایت شما در مرورگرهای مختلف به شکلهای مختلف نشان داده می شود، در این صورت بایستی سایت خود را به گونه ای طراحی کنید تا در اونع مرورگرها بصورت صحیح و زیبا نمایش داده شود. گاهی ممکن است سایت شما در مرورگر خاصی نمایش داده نشود. سعی کنید که قبل از ارسال سایت خود بر روی اینترنت بررسی کنید که آیا صفحات طراحی شده شما در مرورگرهای مختلف بدرسی نشان داده می شود.
3- رنگ مناسب
بد نیست بدانید که در مرورگرهای مختلف الگوهای رنگ متفاوت است و فقط 216 رنگ وجود دارند که در انواع برنامه های مرورگر بصورت یکسان نشان داده میشود. سعی کنید از رنگهائی استفاده کنید که در مرورگرهای مختلف به رنگ مناسب نشان داده شود.

4- اتصالات شکسته شده
در حدود 4 تا 5 درصد از لینکهای موجود در اینترنت ، قابل استفاده نیستند. به عبارت دیگر شکسته شده اند. سایتی که دارای چنین لینکهائی باشد، تاثیر بدی بر روی بیننده می گذارد و باعث از دست رفتن بازدیدکنندگان سایت می شود. شما می توانید سایت خود برای بررسی چنین لینکهائی با استفاده از سایت زیر برسی کنید :
http://www.elsop.com/linkscan/quickcheck.html
http://www.netmechanic.com/maintain.htm


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : توکا - ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
 

ده توصیه برای داشتن سایتی زیبا ،مفید تر ،پربیننده تر و سریعتر

عدم استفاده از عکس وفلاش و جاوا در سایت......

دختران پسران ، اگر می خواهید اولین سایت خود را در طراحی کنید یا اینکه سایتی با عنوان سایت سرگرمی،سایت جالب و... دارید و می خواهید ببینید که چرا بینندگان آن زیاد نمی شوند، توصیه می کنم مطالب زیر را مطالعه کنید. این مطالب توصیه هائی است در مورد بهتر کردن سایت خودمان.

1- زمان لود شدن سایت
منظور مدت زمان مورد نیاز برای دیده شدن کامل یک صفحهاز سایت شماست.این یکی از مهمترین دلایلی است که باعث می شود مردم از دیدن یک سایت منصرف شوند. بهترین زمان برای بارگزاری یا لود یک سایت حدود با 10 ثانیه است. با استفاده از این سایت می توانید ببینید که آیا سایت شما از این نظر مناسب است یا نه : http://www.netmechanic.com/cobrands/FutureQuest/load_check.htm
صفحات شما نباید بیش از 25 کیلو بایت باشد. برای اینکه ببینید فایل شما دارای چه حجمی است باید اندازه فایل خود را به اندازه تمام عکسهائی که در آن استفاده شده است، اضافه کرده و جمع آنها را ببینید.


 
comment نظرات ()

 
 انجمن‌هاي وب‌زيست - لينك باكس تمام اتوماتيك وب‌زيست - فروشگاه